Stand-Alone Verzekering


Perfect uitgerust met een Mercedes-Benz verzekering.

Stand-Alone Verzekering


Perfect uitgerust met een Mercedes-Benz verzekering.

Met uw nieuwe Mercedes-Benz hebt u gekozen voor kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid. Dit was zeker geen toevallige beslissing. Om uw nieuwe aankoop zo goed mogelijk te beschermen, biedt Mercedes-Benz Insurance Services u, ongeacht het gekozen model, de verzekeringsformule die het best bij u past.

U laat niets aan het lot over en stelt u een verzekering samen op maat van uw persoonlijke behoeften en verwachtingen.

 • Burgerlijke Aansprakelijkheid

  Burgerlijke Aansprakelijkheid: een verplichte, maar wel nuttige verzekering

  Burgerlijke Aansprakelijkheid: een verplichte, maar wel nuttige verzekering

  Zoals u vast weet, is de Burgerlijke Aansprakelijkheid auto (BA auto) een verplichte verzekering in België. Als u aansprakelijk bent voor een ongeval, stelt de BA-verzekering u schadeloos voor de materiële en lichamelijke schade die u eventueel aan een derde zou aanrichten.

  Maar er zijn ook andere, nuttige, voordelen verbonden aan deze waarborg die u een volledige gemoedsrust bezorgt.

  De dienst Info Line: 078/35 31 61

  Info Line informeert u, 24u/24, over de te volbrengen formaliteiten in geval van een ongeval of een panne (invullen van het aanrijdingsformulier, wat te doen bij verwondingen, wat met het voertuig,...). Maar dat niet alleen. Info Line zal u ook de contactgegevens van de dichtstbijzijnde ziekenhuizen, artsen en/of apotheken van wacht, kinderdagverblijven, enzovoort verschaffen.

  Eerste hulp beschikbaar 24 u/24 en 7 d/7

  Een ongeval in België? Bel gewoon naar 078/35 31 61 en wij ondernemen onmiddellijk actie. Als uw voertuig niet meer kan rijden, wordt het weggesleept naar de Mercedes-Benz-dealer van uw keuze en zorgen we ervoor dat u naar huis wordt gebracht. Als het niet meteen kan worden hersteld, zal u een vervangwagen worden aangeboden.

  Bijstand herstellingen

  Wanneer u een beroep doet op een Mercedes-Benz Geconventioneerd Hersteller, bij een ongeval waarin u volledig in recht bent of in het kader van de waarborg materiële schade, ontvangt u een vervangwagen voor de volledige herstellingsduur van uw Mercedes-Benz. U hoeft u geen zorgen te maken over de betaling van de herstellingskosten, noch eventuele voorschotten. Mercedes-Benz Insurance Services betaalt de kosten voor uw Mercedes-Benz Geconventioneerd Hersteller rechtstreeks, met uitzondering van de eventuele vrijstelling en de terugvorderbare btw.

  De waarborg EURO+

  Als u gewond raakt bij een verkeersongeval in Europa (West-Europa), dan is de schadeloosstelling vaak trager en lager dan in België. Gelukkig schiet Mercedes-Benz Insurance Services, dankzij EURO+, de door de tegenpartij verschuldigde vergoeding voor én betaalt ze het verschil tussen de gestorte vergoeding volgens de wet die geldt in het land waar het ongeval zich heeft voorgedaan en de wet die van toepassing is in België voor de lichamelijke schade die u zou kunnen hebben opgelopen.

 • Omnium

  Omnium: geef uw nieuwe voertuig de bescherming die hij verdient!

  Omnium: geef uw nieuwe voertuig de bescherming die hij verdient!

  U hecht bijzonder veel belang aan uw nieuwe voertuig. U wilt hem dus de beste bescherming bieden en tegelijkertijd van een kwaliteitsvolle service genieten.

  De waarde van uw voertuig gewaarborgd gedurende 36 maanden


  In geval van een totaalverlies of diefstal van uw voertuig, hebt u de mogelijkheid om te kiezen voor een nieuwe Mercedes-Benz met dezelfde cataloguswaarde als het verzekerde voertuig. Deze waardegarantie geldt wanneer uw wagen op het moment van het ongeval minder dan 3 jaar oud is.

  Kiest u voor een cashvergoeding, dan wordt die degressief berekend op basis van de verzekerde waarde van uw Mercedes-Benz bij ondertekening van uw verzekeringscontract.

  Een wachttijd zonder zorgen


  Als uw Mercedes-Benz-dealer uw huidige voertuig overneemt, wordt dit laatste ook gedekt voor materiële schade, in geval van een totaalverlies, tegen de met hem overeengekomen overnameprijs. Dit in afwachting van de levering van uw nieuwe voertuig (voor zover dit voertuig omnium verzekerd is).

  Een vaste vrijstelling of een vrijstelling van 0 euro


  Geen onaangename verrassingen bij een schadegeval. Van zodra u uw verzekeringscontract hebt afgesloten, kent u het bedrag van de te betalen vrijstelling. Deze wordt vastgelegd in functie van de cataloguswaarde - excl. btw - van uw voertuig.

  Door uw voertuig te laten herstellen bij één van onze Mercedes-Benz Geconventioneerd Herstellers, geniet u eveneens van een korting van 75 euro op het bedrag van uw vrijstelling.

  Als u kiest voor de optie 0 euro vrijstelling bij het eerste schadegeval‘, wordt uw vaste vrijstelling tot 0 euro herleid voor het eerste schadegeval:

  • in geval van herstellingen: als u kiest voor een Mercedes-Benz Geconventioneerd Hersteller en als de kosten voor de herstellingen excl. btw het bedrag van de vaste vrijstelling overschrijden
  • in geval van een totaalverlies.
 • Driver Score Insurance

  Driver Score Insurance: pas uw rijstijl aan

  Driver Score Insurance: pas uw rijstijl aan

  Het verkeer wordt almaar drukker. Verstandig rijden is daarom belangrijker dan ooit. Mercedes-Benz Insurance Services beloont een economisch, defensief en veilig rijgedrag. Driver Score Insurance (*) beoordeelt uw gedrag achter het stuur (op basis van het aantal keer dat u accelereert en remt, uw snelheid en het percentage van de tijd die u besteedt op de snelweg). Wanneer u kiest voor Driver Score Insurance, geniet u onmiddellijk van 10% korting op de premie van de waarborg burgerlijke aansprakelijkheid en de eventueel afgesloten waarborg bescherming van het voertuig (omnium, mini-omnium). Afhankelijk van de verkregen score kan deze korting oplopen tot maar liefst 25%.

  Hoe werkt Driver Score Insurance?

  1. Connecteer uw Mercedes-Benz


  Om uw voertuig te laten genieten van de Driver Score Insurance, moet u gewoon een Mercedes-Benz Insurance Services-verzekeringscontract afsluiten met de optie ’Driver Score Insurance‘. Daarna maakt u een persoonlijke account aan in de MercedesMe-klantenzone en activeert u uw voertuig in het ’Driver Score Insurance‘-gedeelte van het portaal. Uw Mercedes-Benz is dan geconnecteerd. Zo simpel is het!

  2. Rijd met uw Mercedes-Benz


  Neem de sleutels van uw Mercedes-Benz en ga de weg op, zoals normaal. Uw voertuig verzamelt uw rijgegevens en maakt ze over aan Daimler Financial Services AG, het moederbedrijf van Mercedes-Benz Belgium Luxembourg. Uw rijgedrag wordt tijdens al uw ritten beoordeeld en omgezet in een score. Deze score is gebaseerd op de 4 volgende parameters:

  • versnellingen
  • remgedrag
  • bochten nemen
  • percentage

  3. Ontvang een score na elke rit

  Via uw MercedesMe-account kunt u uw scores op elk moment raadplegen en de aanwijzingen over uw rijstijl lezen.

  4. Geniet van een korting op de premie

  Daimler Mobility Services AG kent u, op basis van uw diverse scores, een globale score toe, die drie maanden vóór de vervaldag van uw verzekeringscontract wordt vastgelegd. Deze score kan u tot 25% korting op de premie van de waarborg burgerlijke aansprakelijkheid en de eventueel afgesloten waarborg bescherming van het voertuig (omnium, mini-omnium) opleveren. Een rit wordt opgeslagen van zodra u minstens twee kilometer hebt afgelegd en minstens twee minuten aan het rijden bent. Uw globale score wordt in acht genomen voor de berekening van de korting van zodra minstens 20% van de totaal met uw Mercedes-Benz afgelegde afstand gedurende de observatieperiode, is afgelegd terwijl het voertuig was geconnecteerd.

 • Veiligheid bestuurder

  Veiligheid van de bestuurder: bescherm uzelf als bestuurder

  Veiligheid van de bestuurder: bescherm uzelf als bestuurder

  Veel bestuurders denken, ten onrechte, dat ze gedekt zijn voor hun eigen lichamelijke schade bij een ongeval. In tegenstelling tot de passagiers van het voertuig, moet u echter zelf de medische kosten dragen voor uw eventuele verwondingen. De medische kosten kunnen soms zeer hoog oplopen. Teken daarom in op de waarborg Veiligheid van de bestuurder van Mercedes-Benz Insurance Services, als aanvulling op uw BA-autoverzekering, en geniet van een gepaste bescherming. Of u nu in fout bent of niet. Deze waarborg:

  • vergoedt uw lichamelijke letsels
  • zelfs bij een ongeval in fout
  • tot 1.500.000 euro per schadegeval

  Dankzij de waarborg Veiligheid van de bestuurder wordt u steeds vergoed bij een ongeval als u aan het stuur zit:

  • van uw Mercedes-Benz
  • van een ander voertuig (wagen of bestelwagen), in het kader van uw privéleven.

  Derden die met uw voertuig rijden, zijn eveneens gedekt.

  Medische zorg, huishoudelijke hulp, verlies van inkomen, aanpassing van uw voertuig of uw woning, ... een ongeval kan meerdere en uiteenlopende gevolgen hebben.

  De waarborg Veiligheid van de bestuurder vergoedt u in geval van:

  • medische behandelingen
  • een tijdelijke persoonlijke, economische of huishoudelijke onbekwaamheid, als dit meer dan 15 dagen duurt
  • een permanente persoonlijke, economische of huishoudelijke handicap, als die meer dan 10 % bedraagt
  • overlijden (kosten en lasten met betrekking tot een overlijden)

  en dit, tot 1.500.000 euro per schadegeval.

 • Rechtsbijstand

  Rechtsbijstand: uw belangen perfect verdedigd

  Rechtsbijstand: uw belangen perfect verdedigd

  Het is niet altijd gemakkelijk om te bepalen wie aansprakelijk is bij een schadegeval. Bij geschillen tussen de partijen kunnen de zaken snel ingewikkeld worden en voor de rechtbank komen, met alle kosten van dien. De verzekering Rechtsbijstand van Mercedes-Benz Insurance Services:

  • verdedigt uw belangen en treft de nodige maatregelen om uw schade te doen vergoeden
  • neemt de kosten voor uw juridische verdediging op zich: de administratieve kosten, gerechtskosten en de kosten en erelonen van de advocaat van uw keuze.


  Een infolijn tot uw beschikking


  Wat zijn uw rechten? In welke mate bent u aansprakelijk? Bij juridische conflicten kunnen er heel wat vragen rijzen. Bovendien is het gebruikte jargon niet voor iedereen even gemakkelijk.

  Doe een beroep op de juridische ondersteuningsdienst door te bellen naar 078 15 15 55. Ervaren juristen zullen u de nodige bijstand verlenen.

 • Hulpverlening +

  Hulpverlening +: de waarborg voor een absolute mobiliteit

  Hulpverlening +: de waarborg voor een absolute mobiliteit

  U hebt uw Mercedes-Benz gekozen voor zijn betrouwbaarheid en het gevoel van veiligheid dat hij u geeft. Dat wil niet zeggen dat er u niets kan overkomen. Diefstal, poging tot diefstal, brand, defect of auto-ongeval ... dat alles blijft helaas mogelijk. Door uw verzekering aan te vullen met Hulpverlening + van Mercedes-Benz Insurance Services kunt u met een gerust gemoed de weg op, zowel in België als het buitenland:

  • bijstand na diefstal, poging tot diefstal, brand, defect of auto-ongeval, voor zover uw voertuig niet meer in staat is te rijden
  • 7d/7 en 24u/24
  • een bijzonder goed uitgebouwd bijstandsnet
  • zowel in België als in het buitenland
  • aanvullende waarborg op de verzekering RB auto.

  Lekke band? Sleutels verloren? Wanneer uw mobiliteit in het gedrang komt, bel dan Hulpverlening + op het nummer 078/35 31 61.

  Bijstand voertuig

  Uw mobiliteit garanderen is de voornaamste opdracht van Hulpverlening +. Daarom krijgt u een vervangwagen ter beschikking als uw voertuig gestolen is of niet meer in staat is te rijden en niet meer kan starten of hersteld worden door een pechverhelper. En dat in België en het buitenland.

  Persoonlijke bijstand


  Hebt u een lelijke val gemaakt? Moet u worden opgenomen in het ziekenhuis voor een appendicitis? Zijn uw reisdocumenten gestolen? Al deze onvoorziene gebeurtenissen kunnen uw dagelijks leven overhoop gooien. Op zulke momenten is het belangrijk te kunnen rekenen op een bijstand die u alles uit handen neemt. Met Hulpverlening + regelt Mercedes-Benz Insurance Services bijvoorbeeld:

  • uw medische en hospitalisatiekosten
  • uw repatriëring en die van uw gezinsleden.

Financiële oplossing en verzekering-in-één.

Financiële oplossing en verzekering-in-één.

En waarom neemt u niet meteen ook een verzekering in uw leasing-, renting- of verhuurcontract op lange termijn?

Onze verzekering is de beste garantie voor uw investering. Bij een totaalverlies of diefstal lijdt u geen financiële schade. Tegelijk geniet u van maximaal betalingscomfort. Want alles wordt geregeld via één maandelijkse factuur.

Hebt u schade waarvoor u een beroep moet doen op uw verzekering? Dan geniet u van een dossierafhandeling op Mercedes niveau. De herstelling bij een Erkend Servicepunt Mercedes is uw waarborg voor kwaliteitswerk met originele onderdelen. Bovendien is een Mercedes vervangwagen inbegrepen in uw contract.

*Onder voorbehoud van het attest schadeverleden, van goedkeuring van het dossier. Mercedes-Benz Financial Services BeLux NV, Tollaan, 68, B-1200 Brussel - BTW : BE 0405.816.821 - RPR Brussel Erkend verzekeringsagent FSMA 14855A.

Veiligheid voor alles : de verzekering van Mercedes-Benz

usp_car.svg

Maximale bescherming

Kies voor sereniteit dankzij onze hoogwaardige verzekeringsformules en hun zeer aantrekkelijke voorwaarden.
usp_return.svg

Een gepersonaliseerde offerte

Profiteer van de meest aangepaste diensten door de verzekeringsformules te selecteren die het best bij u passen. Afhankelijk van uw voertuig, uw leeftijd en vele andere factoren, kiest u uw eigen verzekering “op maat” verzekering.
usp_price.svg

Een "All-in-One" pakket

Maak het u gemakkelijk : stel uw lease-/financieringscontract op en sluit tegelijkertijd de verzekeringen af die bij u passen.

Mercedes-Benz [Select & Drive]


Uw Mercedes is dichterbij dan u denkt.

Kies in één handomdraai en op één enkele plaats uw voertuig, uw financiële oplossing Mercedes-Benz [Select & Drive] en uw verzekering : bij uw Mercedes-Benz Concessiehouder. U heeft aldus de zekerheid om te kunnen genieten van een exclusieve service, eigen aan Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz [Select & Drive]


Uw Mercedes is dichterbij dan u denkt.

Kies in één handomdraai en op één enkele plaats uw voertuig, uw financiële oplossing Mercedes-Benz [Select & Drive] en uw verzekering : bij uw Mercedes-Benz Concessiehouder. U heeft aldus de zekerheid om te kunnen genieten van een exclusieve service, eigen aan Mercedes-Benz.

  Mercedes-Benz [Select & Drive]

  Mercedes-Benz [Select & Drive] past zich aan aan uw situatie zodat u zo snel mogelijk achter het stuur van uw Mercedes kunt gaan zitten.

  Schade aangifte

  Meld uw schade in één enkele klik.

   

   

  Contract beheren

  Services en ligne Mercedes-Benz

  Met de Mercedes-Benz online service kunt u heel eenvoudig online al uw lease en huurcontracten bij elkaar op één overzichtelijke plaats beheren.