U wenst het voertuig in te leveren.

Privatelease

U wenst het voertuig in te leveren.

De gedetailleerde procedure m.b.t. de beëindiging van uw contract zal u een tweetal maanden voor de einddatum van uw contract overgemaakt worden. Graag vestigen wij er uw aandacht op dat uw voertuig dient ingeleverd te worden uiterlijk op vervaldag.

Wij adviseren u om onze gids voor de inlevering van het voertuig door te nemen en de website www.innamevoertuigen.be te raadplegen. Deze laatste hebben we speciaal voor u ontworpen om u in kennis te stellen van de procedure van inlevering en om zo onnodige kosten te vermijden.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de verzekeringsdekking via onze bemiddeling eindigt op hetzelfde moment als uw contract. Bij de definitieve afsluiting van uw contract kunnen eventuele vrijstellingen en of herstellingen lager dan de vrijstelling u nog in rekening gebracht worden.  

Wat moet u doen alvorens uw huidig contract ten einde loopt?

Uiterlijk 14 dagen voor het normale einde van uw contract zal onze Partner MVI u contacteren voor een afspraak.

Ontdek onze commerciële acties van het moment.

Ontdek onze commerciële acties van het moment.