Meer veiligheid bij het wisselen van rijstrook.

Kan voor voertuigen in de dode hoek waarschuwen.

De dodehoekassistent kan de bestuurder ondersteunen bij het veranderen van rijstrook op wegen met meerdere rijstroken. Met zichtbare en hoorbare waarschuwingssignalen helpt hij voertuigen in de dode hoek tijdig op te merken. Zodra het systeem in deze zone een voertuig detecteert, waarschuwt het met een rode driehoek in de buitenspiegel aan dezelfde kant. Als de richtingaanwijzers ondanks deze visuele waarschuwing toch worden ingeschakeld, begint de driehoek snel te knipperen en weerklinkt ook een geluidssignaal.
De afbeelding geeft een Vito Tourer weer.

Lorem Ipsum