Bandenrichtlijn | Mercedes-Benz
Sprinter Gesloten Bestelwagen

Het nieuwe EU-bandenlabel.

Nieuw EU-bandenlabel:
meer transparantie, minder uitstoot.

Op 1 mei 2021 voert de Europese Unie een nieuwe verordening in over de markering van banden wat betreft brandstofefficiëntie en andere parameters. Hierdoor kunt u bewust kiezen voor banden die het brandstofverbruik doen afnemen. Want dit kan zowel bij particulier als zakelijk gebruikte voertuigen bijdragen aan lagere kosten en minder emissie.

Bovendien ondersteunt het bij deze verordening geldende, nieuwe bandenlabel de doelstelling van de EU om in het jaar 2050 klimaatneutraliteit te realiseren. Het wegverkeer en het terugdringen van de daardoor vrijkomende CO2-emissie spelen bij het realiseren van deze doelstelling een grote rol.

Vergelijking van oud en nieuw EU-bandenlabel.

Op het nieuwe EU-bandenlabel (afbeelding rechts) worden de belangrijkste eigenschappen als brandstofefficiëntie, grip op een nat wegdek en rolgeluid van de banden nog overzichtelijker en eenvoudiger weergegeven. Bovendien bevat het pictogrammen voor grip op sneeuw en grip op gladwegdek1 en een QR-code waarmee de productfiche kan worden geraadpleegd.

Kenmerken van het nieuwe EU-bandenlabel.

  • Het nieuwe bandenlabel geldt niet alleen meer voor personenwagens, maar nu ook voor bussen en vrachtwagens (bandenklassen C1, C2, C3)
  • Nieuwe, kortere schaal voor brandstofefficiëntie met classificatie2 A tot E
  • Nieuwe, kortere schaal voor grip op nat wegdek met classificatie2 A tot E
  • Nieuwe weergave van geluidsklassen met classificatie2 A tot C

Bijkomende informatie op het nieuwe bandenlabel:

  • Identificatie van de band (art.-nr. van de band)
  • Nieuwe pictogrammen voor grip op sneeuw (3PMSF) en grip op gladwegdek1
  • QR-code voor elk bandentype met link naar de Europese productdatabase (EPREL)
1

Winterbanden zijn speciaal bedoeld voor rijden op een gladwegdek en mogen alleen bij zeer slechte weersomstandigheden (bijv. lage temperaturen) worden gebruikt. Bovendien kan het gebruik van winterbanden bij minder slechte weersomstandigheden (bv. natte weersomstandigheden of warmere temperaturen) leiden tot slechtere prestaties van de band, vooral wat betreft grip op nat wegdek, hantering en slijtage.

2

In de schalen voor brandstofefficiëntie en grip op nat wegdek staat “A” voor het hoogste prestatieniveau en “E” voor het laagste. In de weergave van de geluidsklassen (rolgeluiden) staat “A” voor het hoogste prestatieniveau en “C” voor het laagste.

Pictogrammen van het EU-bandenlabel.

Icon für Rollgeräusch

Rolgeluiden.

Extern rolgeluid wordt aangegeven in decibel en onderverdeeld in de 3 klassen A, B en C.
Icon für Schneegriffigkeit

Grip op sneeuw.

Het symbool grip op sneeuw kenmerkt banden die geschikt zijn voor gebruik in sneeuw.
Icon für Eisgriffigkeit

Grip op glad wegdek.

Het symbool voor grip op glad wegdek verwijst naar banden die voldoen aan de minimale specificaties voor grip op glad wegdek.
Voor informatie over de nieuwe verordening betreffende de etikettering van banden op basis van brandstofefficiëntie en andere parameters. Let erop dat de werkelijke brandstofbesparing en de verkeersveiligheid in hoge mate afhankelijk zijn van uw eigen rijstijl en de specifieke rijomstandigheden (bv. weer, topografie, verkeersvolume). Het brandstofverbruik kan aanzienlijk worden verminderd door een milieuvriendelijke rijstijl. Om de brandstofefficiëntie en de grip op nat wegdek te verbeteren, is het aan te bevelen de bandendruk regelmatig te controleren. Gelieve er ook rekening mee te houden dat de remweg kan veranderen naargelang de rijsnelheid en de weersomstandigheden en dat de overeenstemmende veiligheidsafstanden aangehouden moeten worden. Voor vragen en bijkomende informatie kunt u terecht bij uw Mercedes-Benz Concessiehouder.