Terugname van oude voertuigen | Mercedes-Benz Bestelwagens
Twee handen die elkaar een sleutel overhandigen.

Terugname van oude voertuigen.

Verwerking van oude voertuigen

Duurzaamheid en milieubescherming bij Daimler.

Als uitvinder van de automobiel is Daimler zich bewust van zijn grote verantwoordelijkheid en beschouwt het duurzame en milieuvriendelijke mobiliteit als een integraal bestanddeel van zijn bedrijfsstrategie. Bij de milieugerichte totstandkoming van zijn producten, zoals omschreven in de milieurichtlijnen van de Daimler AG, wordt rekening gehouden met de volledige levenscyclus van een product, van ontwerp over productie en gebruik van het product tot afvalverwerking en recycling.

De basis voor een efficiënte verwerking van voertuigen na hun gebruiksduur is hun recycleerbaarheid, die we voortdurend blijven verbeteren. Dat is voor onze partners de voorwaarde om de waardevolle materialen in de voertuigen efficiënt te kunnen hergebruiken en recycleren.

Indien u ooit op een dag echt van uw wagen afscheid moet nemen, verzoeken wij u uw wagen bij ons recyclagenetwerk terug te bezorgen. Mercedes-Benz organiseert een eenvoudige en gratis terugname en een milieuvriendelijke recyclage van uw wagen in overeenstemming met de wet.

Door uw voertuig weer in te leveren en zo een efficiënt hergebruik van de materialen mogelijk te maken, levert u een waardevolle bijdrage tot het sluiten van de recyclingkringloop en het zuinig omspringen met de natuurlijke hulpbronnen.

Terugname.

Terugname van uw voertuig.

Om u de terugname van uw voertuig zo eenvoudig mogelijk te maken, exploiteert Mercedes-Benz een uitgestrekt netwerk van terugnamevestigingen. Door uw voertuig binnen ons terugnamenetwerk in te leveren zorgt u ervoor dat u voertuig conform de wet wordt gerecycleerd en dat de waardevolle materialen worden teruggewonnen en vervolgens weer voor nieuwe producten worden gebruikt. Zo helpt u ons milieu te sparen en natuurlijke hulpbronnen efficiënter te gebruiken.

Nadat u het voertuig en de inschrijvingsdocumenten aan een van onze partners overgedragen hebt, krijgt u een bewijs dat uw wagen in overeenstemming met de wet verwerkt werd. Normaal hebt u dat bewijs nodig om uw voertuig vervolgens bij de dienst waar het ingeschreven is, definitief uit te schrijven.

Als eigenaar van een Mercedes-Benz kunt u uw voertuig in de volgende omstandigheden gratis binnen ons terugnamenetwerk inleveren:

  • Dit aanbod geldt alleen voor voertuigen bestemd voor personenvervoer met maximaal 9 zitplaatsen of voor voertuigen bedoeld voor goederenvervoer tot maximaal 3,5 ton.
  • Het voertuig is of was voor de schrapping minstens een maand lang ingeschreven in een land van de EU.
  • Het oude voertuig mag geen afval bevatten en moet volledig zijn (aandrijving, chassis, carrosserie, katalysator, elektronische regelsystemen).

Verwerking.

Verwerking van waardevolle grondstoffen.

Uw Mercedes-Benz mag zijn beste tijd achter zich hebben – hij is daarom zeker nog niet opgebruikt.

Uiterst geavanceerde recyclingtechnologieën maken het mogelijk om een groot deel van de materialen van het voertuig opnieuw te gebruiken en hierbij waardevolle grondstoffen uit te sparen en het milieu in grote mate te ontzien.

  1. Hergebruik van waardevolle grondstoffen.