Preventieve bescherming in kritische rijsituaties.

Intelligente vroegtijdige ongevaldetectie.

Het systeem voor vooruitziende bescherming van de inzittenden PRE-SAFE® kan gevaarlijke situaties al vroeg detecteren en beschermende maatregelen nemen. Enkele van deze maatregelen zijn de reversibele aanspanning van de veiligheidsgordels van bestuurder en begeleider, sluiting van eventueel geopende vensters en systemen en – in combinatie met elektrische zetelverstelling – plaatsing van de zetel van de passagier vooraan in een bij een ongeval gunstigere positie.

Als het PRE-SAFE®-systeem kritieke rijsituaties herkent, neemt het preventieve maatregelen om de inzittenden te beschermen. Tot de kritieke rijsituaties behoren noodremmanoeuvres, waarbij de bestuurder duidelijk sterker wil vertragen dan op basis van de wegomstandigheden mogelijk is – bijv. op nat wegdek. Ook bij kritieke stuurbewegingen bij hoge snelheid kunnen beschermende maatregelen geactiveerd worden. Dergelijke stuurbewegingen wijzen op een paniekreactie van de bestuurder en kunnen tot een instabiele rijsituatie leiden.

Lorem Ipsum