Leasing.
De meest gekende formule voor professionelen.

Waarover gaat het ?

Leasing is bestemd voor beroepsgebruik. Deze formule biedt u de mogelijkheid een wagen te huren voor een contractueel bepaalde periode, met een aankoopoptie bij het verstrijken van het contract (maximum 15%).

De huur wordt zo berekend, dat de waarde van het goed wordt afbetaald over de looptijd van het contract.

Teneinde van een maximale service te genieten kan de leasing afgesloten worden met bijkomende diensten. Dit zijn de mogelijkheden:

 • B.A.-verzekering en CascoService
 • Onderhouds- en herstellingscontract 
 • Banden 
 • Taksen 
 • Vervangwagen

Uw voordelen:

 • Leasing is een uiterst flexibele financieringsformule die ook kan worden gekoppeld aan tal van aanvullende diensten, zoals verzekeringen, een onderhouds- en herstellingscontract e.d.
 • U kiest zelf de specificaties en opties van het voertuig.
 • De BTW wordt voorgefinancierd door de leasingmaatschappij en wordt dus gespreid over de gehele duur van het contract.
 • U hebt een aankoopoptie na verstrijking van het contract.
 • Aan de beschikbare liquiditeiten wordt niet geraakt. Het werkingskapitaal blijft intact, evenals de kredietlijnen.
 • De boekhoudkundige afschrijving wordt bepaald in functie van het gebruik.
 • Verbetering van de cashflow (spreiding van de kosten over de duur van het contract).
 • Uw wagenpark kan sneller roteren.

Wenst u een concreet voorstel? Uw Erkend Concessiehouder Mercedes-Benz maakt graag tijd voor u vrij.

Onder voorbehoud van goedkeuring van het dossier door Mercedes-Benz Financial Services BeLux NV, Tollaan, 68, B-1200 Brussel - BTW : BE 0405.816.821 - RPR Brussel - Erkend verzekeringsagent FSMA 14855A.

Meer informatie

Stel hier uw vragen over onze financiële diensten.