Privacy statement

Gegevensbescherming

Verzamelen en verwerken van persoonsgerelateerde gegevens

Gebruiksdoeleinden

Overdracht van persoonsgegevens aan derden; sociale plug-ins

Verwerking van gebruiksgegevens; gebruik van analysetools

Op gebruik gebaseerde informatie (targeting en retargeting)

Veiligheid

Juridische grondslagen van de verwerking

Verwijdering van uw persoonsgegevens

Rechten van betrokkenen

c. Recht van bezwaar
U hebt het recht, om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, om te allen tijde tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens die op grond van art. 6 lid 1 e) AVG (gegevensverwerking in het openbaar belang) of art. 6 lid 1 f) AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging) plaatsvindt, bezwaar te maken. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens alleen verder verwerken, voor zover wij daarvoor dwingende gegronde redenen kunnen aantonen die boven uw belangen, rechten en vrijheden gaan, of voor zover de verwerking dient voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten.

Newsletter

Centrale toegangsservice van Daimler AG

Cookies