Vooruitziend rijden.

Kan helpen kop-staartbotsingen te vermijden.

De COLLISION PREVENTION ASSIST kan de bestuurder helpen om een minimale afstand tot de voorligger aan te houden. Het systeem waarschuwt visueel wanneer de minimumafstand tot een voorligger te klein wordt. Als gevaar voor een botsing bestaat, wordt ook een geluidssignaal gegeven. Tegelijkertijd activeert het het remhulpsysteem BAS PRO, dat – wanneer de bestuurder te zwak remt – de remdruk automatisch versterkt.

Lorem Ipsum