EASY-PACK-achterklep

EASY-PACK-achterklep

De EASY-PACK-achterklep kan met één druk op de knop automatisch worden geopend en gesloten, waardoor comfortabeler kan worden in- en uitgeladen. De achterklep kan met behulp van de toets op de autosleutel of de ontgrendelingsgreep worden bediend. Om schade te voorkomen, beschikt de EASY-PACK-achterklep over een automatische obstakelherkenning. Wanneer de achterklep wordt geopend, kan deze in elke stand worden gestopt. Met behulp van de toets op de voertuigsleutel of met behulp van de ontgrendelingshandgreep aan de achterklep kan de achterklep automatisch worden gesloten. Wanneer de achterklep niet kan worden gesloten door de lading, wordt het sluitproces automatisch onderbroken.