WLTP.

Realistischere verbruiks- en emissiewaarden verkrijgen.

De nieuwe WLTP-methode.

Ook certificeringsmethodes verouderen. Daarom lost de "Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure", afgekort WLTP, de NEDC-methode af om de verbruiks- en emissiewaarden te meten. De sinds 1992 in Europa gebruikte "New European Driving Cycle" (NEDC) werd oorspronkelijk ontwikkeld als theoretische testrit. Een moderne certificeringsmethode moet echter zo realistisch mogelijke waarden leveren, waarmee verschillende voertuigtypes vergeleken kunnen worden. De NEDC-methode voldoet niet langer aan die vereiste. Daarom werd op initiatief van de Europese economische commissie van de Verenigde Naties (UNECE) de WLTP-methode ontwikkeld. De nieuwe WLTP-cyclus is gebaseerd op empirisch gemeten, werkelijke rijgegevens van ritten in Azië, Europa en de VS en is daardoor aanmerkelijk representatiever.

Volgens art. 15 lid 2 en 3 VO 2017/1151/EU gelden de volgende data voor tenuitvoerlegging:

  • 01.09.2017: nieuwe voertuigtypes bij voertuigen van klasse M1 en M2
  • 01.09.2018: nieuwe voertuigen bij voertuigen van klasse M1 en M2
  • 01.09.2018: nieuwe voertuigtypes bij voertuigen van klasse N1 groep II en III en van klasse N2
  • 01.09.2019: nieuwe voertuigen bij voertuigen van klasse N1 groep II en III en van klasse N2

Nieuwe rijcyclus en specifieke waarden voor elk voertuig.

Vergelijking van WLTP en NEDC.

Nieuw aan de WLTP-certificering zijn vooral de testcyclus en de vereiste om voor elke mogelijke configuratie van een voertuig een specifieke verbruikswaarde te bepalen.

Bij het vergelijking van beide testcycli valt op dat de WLTP-cyclus realistischer en veeleisender is dan de NEDC-cyclus: hij duurt 30 in plaats van 20 minuten, er wordt vaker geaccelereerd en de tijd dat het voertuig stilstaat, daalt aanzienlijk. Ook de topsnelheid ligt met 131 km/u ongeveer 10 km/u hoger dan bij de NEDC-cyclus.

Daarbij komt nog dat de verbruiks- en emissiewaarden in de WLTP-methode specifiek voor elk voertuig gemeten worden, omdat de massa en de lucht- en rolweerstand van een voertuig kunnen variëren naargelang de voertuiguitrusting. Er wordt ook rekening gehouden met specifieke optionele uitrustingen. Als u bijvoorbeeld een aerodynamisch gunstige velg kiest als optie, dan heeft dat zeker een positieve invloed op de verbruikswaarden.

Dichter bij het verbruik op de weg.

Voordelen van WLTP.

De waarden die volgens de WLTP-methode gemeten worden, liggen dichter bij uw werkelijk brandstofverbruik op de weg dan de volgens de NEDC-methode gemeten waarden. Dat is te danken aan de nieuwe rijcyclus, die dichter aanleunt bij de huidige rijprofielen. Bovendien moeten de verbruikswaarden specifiek voor elk voertuig bepaald worden. Dit betekent: bij het bepalen van de certificeringswaarden worden de massa, de lucht- en rolweerstand en de opties in aanmerking genomen.

Toch kan ook WLTP geen "individuele" verbruikswaarden leveren. Het blijft een gestandaardiseerde testcyclus, die niet het persoonlijke verbruik van elke bestuurder kan weergeven. Het werkelijke verbruik van uw voertuig op de weg hangt in belangrijke mate af van het individuele rijgedrag, het wegprofiel, de verkeersdrukte, de belading van het voertuig en andere omstandigheden, zoals de temperatuur. Dat kan met een gestandaardiseerde testmethode niet een op een gereproduceerd worden.

Lorem Ipsum