Overgangsfase.

Verschillende omschakelingstermijnen in de EU.

De overgangsfase van NEDC naar WLTP.

Vast staat dat tegen eind 2020 alle 28 lidstaten van de EU omgeschakeld zijn naar de nieuwe WLTP-certificering. Het tijdsschema voor de communicatie van de verbruiks- en emissiewaarden en de aanpassing van de berekening van de wegenbelasting is echter niet overal binnen de EU hetzelfde.

Voorlopig blijven de NEDC-waarden behouden.

Verschillen tussen NEDC en op basis van WLTP berekende NEDC.

Naast de WLTP-waarden moeten tot eind 2020 voor alle voertuigen nog steeds de NEDC-waarden gemeten worden. Deze waarden zijn ook terug te vinden op de voertuigpapieren. Daarom wordt in de toekomst op basis van de WLTP-certificering met een door de wetgever opgelegde methode de NEDC-waarde berekend. Daarbij blijven de in de WLTP vastgelegde randvoorwaarden gelden.

De berekende NEDC-waarden vormen de basis voor de bepaling van de CO2-uitstoot van het wagenpark van een constructeur. Deze waarden werden immers oorspronkelijk op basis van de NEDC-certificering gedefinieerd.

Verschillende termijnen, andere grenswaarden.

Voertuigklassen M1 en N1 – de verschillen

De WLTP-certificering maakt zowel wat de grenswaarden als wat de invoeringsdatums betreft een onderscheid tussen voertuigen ingeschreven als personenwagen (M1) en voertuigen ingeschreven als bedrijfsvoertuig (N1): voertuigen ingeschreven als bedrijfsvoertuig N1 groep II en III en van klasse N2 schakelen één jaar later dan voertuigen ingeschreven als personenwagen om van NEDC- naar WLTP-certificering. Dat betekent dat WLTP geldt voor nieuwe typegoedkeuringen van bedrijfsvoertuigen N1 groep II en III en van klasse N2 vanaf 01.09.2018 en vanaf 01.09.2019 voor alle ingeschreven voertuigen.

Er wordt een uitzondering gemaakt voor voertuigen met een referentiemassa van meer dan 2.840 kg, zoals dat bij de Sprinter kan voorkomen. Voor die voertuigen geldt WLTP niet. Ze worden ook in de toekomst volgens emissienorm Euro VI op de motortestbank gecertificeerd. Bij referentiemassa's tussen 2.380 kg en 2.840 kg mag gekozen worden tussen de WLTP-certificering op de rollentestbank of een certificering op de motortestbank.

Lorem Ipsum