Minder uitstoot van schadelijke stoffen voor betere lucht.

De 2 soorten emissies: CO2-uitstoot en schadelijke stoffen.

Verbrandingsmotoren veroorzaken eigenlijk 2 soorten emissies: ten eerste de CO2-uitstoot en ten tweede de uitstoot van schadelijke stoffen zoals stikstofoxiden en partikels. Het stijgende aandeel van CO2 in de atmosfeer wordt verantwoordelijk gesteld voor de klimaatopwarming. De CO2-emissies van een voertuig zijn proportioneel aan de hoeveelheid verbrande brandstof.

Om de luchtkwaliteit – vooral in steden – te verbeteren, moeten in de verschillende trappen van de Euro 6-emissienorm veeleisende grenswaarden voor schadelijke stoffen nageleefd worden. De nadruk ligt hierbij vooral op stikstofoxiden (NOx) en fijn stof. Stikstofoxiden ontstaan wanneer stikstof reageert met zuurstof. Wegens de vele oxidatieniveaus en stikstof-zuurstof-verbindingen worden de stikstofoxiden afgekort tot NOx. Bij het definiëren van de grenswaarden voor partikels speelt vooral fijn stof, dat ongehinderd door de filtermechanismen van de menselijke slijmvliezen kan dringen, een rol. Andere chemische verbindingen waarvoor bij de certificering van voertuigen volgens de verschillende niveaus van de Euro 6-emissienorm grenswaarden voor schadelijke stoffen nageleefd moeten worden, zijn bijvoorbeeld koolstofmonoxide (CO) en koolwaterstoffen (HC).

Lorem Ipsum