Resultaat voor de klant.

Uniforme certificering, verschillende belasting.

Mogelijke gevolgen voor belastingtarieven.

In veel lidstaten van de Europese Unie vormt de CO2-uitstoot van een voertuig ook de basis voor de belastingheffing. Dat behoort tot de bevoegdheid van de nationale regeringen. In de meeste Europese landen met een CO2-afhankelijke belastingheffing zijn er echter nog geen bindende beslissingen genomen over hoe WLTP-gecertificeerde voertuigen belast moeten worden. In principe moeten de lidstaten van de EU de belastingheffing pas tegen 01.01.2021 hervormd hebben.

Het valt te verwachten dat de CO2-emissies volgens de WLTP-methode hoger uitvallen dan volgens de NEDC-methode. Als de belastingtarieven niet overeenkomstig worden aangepast, kan dit mogelijk leiden tot hogere belastingtarieven.

Geoptimaliseerd verbruik van bij het begin.

Verbruikssturing via de CO2-configurator.

Met de nieuwe WLTP-certificeringsmethode kunt u al bij de configuratie van uw voertuig beginnen met brandstof besparen. Want Mercedes-Benz Vans vermeldt voor elk voortuig transparant de specifieke CO2-emissiewaarden. Op die manier weet u al bij de configuratie van het voertuig welk effect de voertuiguitrusting op het brandstofverbruik zal hebben.

De massa van het voertuig kan aan de hand van onderdelen met een geoptimaliseerd gewicht beperkt worden, bijvoorbeeld de achterasvering van GfK bij de Sprinter, die het gewicht ongeveer met ca. 12 kg reduceert. De luchtweerstand wordt onder meer beperkt door een zo gesloten mogelijk velgdesign en aanbouwonderdelen en bodembekledingen met een optimale doorstroming. De rolweerstand kan bijvoorbeeld beperkt worden door geoptimaliseerde banden. Op die manier kunt u uw voertuig niet alleen op het vlak van functionaliteit en comfort volgens uw wensen uitrusten, maar ook met het oog op een zo laag mogelijk brandstofverbruik.

Lorem Ipsum