Attest voor het buitenland | Financiële diensten | Mercedes-Benz Bestelwagens

Attest voor het buitenland.

Betreft: strijd tegen zwendel in gestolen en verduisterde voertuigen beperkt verkeer.

Om de voertuigcriminaliteit te bestrijden, hebben de bevoegde nationale en internationale autoriteiten beslist dat geleasede en gehuurde voertuigen vanaf 31 maart 2006 zich niet, zonder voorafgaandelijke en schriftelijke goedkeuring van de leasemaatschappij, mogen begeven naar een land buiten de 25 landen van de Europese Unie en dat zij niet zonder voorafgaandelijke en schriftelijke goedkeuring van de leasemaatschappij mogen verscheept worden, hetzij vervoerd worden via trein of vliegtuig.

Indien u uw voertuig wenst te verschepen, te vervoeren per trein of per vliegtuig, hetzij het wenst te besturen buiten een land van de Europese Unie (25), dan moet u voortaan, een attest vragen aan uw leasemaatschappij. Het attest is beperkt in tijd en moet alle landen die u aandoet die niet tot de Europese Unie behoren vermelden.

Aan de grenslanden van de Europese Unie worden alle voertuigen die de Shengen-ruimte verlaten, stelselmatig gecontroleerd. Indien u geen attest kan voorleggen dan zijn de politiediensten ertoe gemachtigd te beletten dat het voertuig de grens overgaat of aan boord van een schip, trein of vliegtuig wordt gebracht.

Het attest moet u tijdens de volledig reis bij u hebben. Wij verzoeken u dan ook om tijdig (2 weken voor uw vertrek) uw attest schriftelijk aan te vragen. U kan dit attest bekomen bij onze diensten:

Mercedes-Benz Financial Services BeLux NV
Operations
Tollaan, 68
1200 Brussel
operations.belux@daimler.com

Het spreekt voor zich dat indien het voorgaande niet wordt nageleefd, onze vennootschap niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de mogelijke hinder die u hierdoor zou ondervinden.

Wij wensen er u aandacht op te vestigen dat deze nieuwe regeling niets wijzigt aan het territoriale gebied dat door de verzekering gedekt wordt. Ook hiervoor blijft een voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring noodzakelijk.

Hieronder een actuele overzichtslijst van de Europese landen waarvoor u er geen attest vereist is. Voor niet Europese landen en voor het verschepen van het voertuig en voor het vervoer van het voertuig per spoor of met een vliegtuig heef u steeds een attest nodig.

Landen waarvoor geen attest vereist is:

Andorra - België - Denemarken – Duitsland – Finland – Frankrijk – Gibraltar – Ierland – Italië – Liechtenstein – Luxemburg – Monaco – Nederland – Noorwegen - Oostenrijk – Portugal – San-Marino - Spanje – Vaticaanstad - Verenigd Koninkrijk - Zweden- Zwitserland.

Alle laadkaaien van havens, stations en luchthavens (met doel het voertuig te verschepen of vervoeren per trein of vliegtuig) vereisen een goedkeuring.