Dynamisch rijprofiel.

Dynamisch rijprofiel.

In de WLTP wordt een breder en dynamischer rijprofiel weergegeven, dat verbruiks- en emissiewaarden toont die dichter bij een realistische rijstijl liggen dan de tot nu toe bekende waarden uit de NEDC. Het reële verbruik van de voertuigen verandert niet, maar door de aangescherpte testcyclus vallen de meeste gemeten verbruikswaarden hoger uit.
Hoewel ook de NEDC een constructeuroverstijgende vergelijkbaarheid garandeert, wordt deze cyclus intussen als verouderd beschouwd. Toch blijven er verschillen bestaan tussen een meting in een laboratorium en op de weg. De WLTP houdt echter veel meer rekening met factoren die het verbruik beïnvloeden.
Een van de oorzaken van de stijging is dat voortaan rekening wordt gehouden met voertuigopties om de CO₂-waarde
te berekenen. Het verschil in de stijging van de CO₂-waarde van NEDC naar WLTP kan voor individuele voertuigen echter afwijken naargelang de technologie en de uitrusting.