De WLTP.

Realistischere verbruikswaarden voor meer transparantie.

De belangrijkste vernieuwingen


WLTP – de nieuwe methode voor verbruiks- en uitlaatgastesten.

Vanaf 1 september 2017 wordt met de WLTP een nieuwe methode voor verbruiks- en uitlaatgastesten ingevoerd, die testresultaten zou moeten opleveren die het werkelijke voertuiggebruik dichter benaderen dan de huidige NEDC. Op basis van de nieuwe cyclus zullen de gemeten waarden in de regel hoger uitvallen.

De belangrijkste vernieuwingen


WLTP – de nieuwe methode voor verbruiks- en uitlaatgastesten.

Vanaf 1 september 2017 wordt met de WLTP een nieuwe methode voor verbruiks- en uitlaatgastesten ingevoerd, die testresultaten zou moeten opleveren die het werkelijke voertuiggebruik dichter benaderen dan de huidige NEDC. Op basis van de nieuwe cyclus zullen de gemeten waarden in de regel hoger uitvallen.

De WLTP levert exactere waarden op.

Op de foto is de S-Klasse Berline te zien op de testbank: in drie verschillende testcycli worden specifieke verbruikswaarden van het voertuig gemeten.

De WLTP levert exactere waarden op.

Klanten profiteren van de WLTP, omdat hij een realistischere vergelijkingsmaatstaf voor de verbruiks- en emissiewaarden van verschillende voertuigmodellen biedt.

Klanten profiteren van de WLTP, omdat hij een realistischere vergelijkingsmaatstaf voor de verbruiks- en emissiewaarden van verschillende voertuigmodellen biedt.

Aangezien in de WLTP rekening wordt gehouden met de individuele uitrusting van voertuigen, zijn de waarden exacter dan in de NEDC en bijna specifiek per voertuig. Daardoor zullen de WLTP-verbruikswaarden in de meeste gevallen hoger, maar realistischer uitvallen. Het dagelijks verbruik verandert niet. De constructeur- en module-overstijgende vergelijkbaarheid blijft bestaan. Mercedes-Benz is voorstander van deze nieuwe labotest (WLTP) en metingen op de weg (RDE).

Invoering van de WLTP


WLTP voor alle EU-landen.

Invoering van de WLTP


WLTP voor alle EU-landen.

De WLTP wordt verplicht voor alle lidstaten van de EU. Andere landen testen de invoering ervan op een later moment.

De WLTP verbruiks- en emissiecyclus geldt vanaf september 2017 voor nieuwe modellen die gecertificeerd worden en vanaf september 2018 voor alle voertuigen die voor het eerst ingeschreven worden. De WLTP wordt verplicht voor alle lidstaten van de EU. Andere landen testen de invoering ervan op een later moment. Vanaf september 2017 vervangt de WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) geleidelijk de NEDC (New European Driving Cycle) om de transparantie te vergroten.

  • Vanaf september 2017

   Vanaf september 2017

   Alle voertuigtypes (personenwagens) die op het vlak van uitstoot nieuw gecertificeerd moeten worden, worden getest volgens de WLTP. Parallel wordt voor deze voertuigen een NEDC-verbruikswaarde gemeten en als wettelijk vereiste vermelding opgegeven in verkoopdocumenten en alle andere publicaties.

   Voor nieuwe modellen wordt bovendien in het kader van een wegtest, de zogenaamde Real Driving Emission Test (RDE) getest dat de Euro 6-grenswaarden voor stikstofoxide en roetdeeltjes, rekening houdend met conformiteitsfactoren, niet overschreden worden.

  • Vanaf september 2018

   Vanaf september 2018

   Het volledige voertuiggamma is gecertificeerd volgens WLTP. De nieuwe WLTP-waarden worden voor elk voertuig individueel berekend en vermeld in de verkoopdocumenten en alle andere publicaties. Voor oudere modellen wordt het NEDC-verbruik vermeld.

   Parallel aan de WLTP wordt voor alle nieuw ingeschreven voertuigen bevestigd dat ze in het kader van een RDE-test de Euro 6-grenswaarden voor het aantal uitgestoten roetdeeltjes, rekening houdend met een conformiteitsfactor, niet overschrijden.

  • Vanaf september 2019

   Vanaf september 2019

   Voor alle nieuw ingeschreven voertuigen wordt in het kader van een RDE-test gecontroleerd of de Euro 6-grenswaarden voor stikstofoxiden, rekening houdend met een conformiteitsfactor, niet overschreden worden.

  • Eind 2020

   Eind 2020

   Tot eind 2020 worden voor alle voertuigen zowel WLTP- als NEDC-waarden gemeten. Deze waarden zijn vanaf de overeenkomstige voertuigcertificering parallel terug te vinden op de voertuigdocumenten. Vanaf 2021 zijn de gemeten WLTP-waarden de enige verbruiks- en emissiewaarden voor alle personenwagens. Deze omschakeling heeft geen impact op tweedehands auto's, die hun gecertificeerde NEDC-waarde behouden, voor zover de eerste inschrijving ervan voor 31 augustus 2017 ligt.

  FAQ


  Nog vragen?

  Hier vindt u het antwoord op uw vragen over het thema WLTP.

  FAQ


  Nog vragen?

  Hier vindt u het antwoord op uw vragen over het thema WLTP.

  Mercedes-Benz geeft antwoorden op uw vragen over het thema WLTP: wat verandert er en wat betekent dat voor u als klant?
   • Wat is WLTP?

    Wat is WLTP?

    De afkorting WLTP staat voor Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure en is een testmethode waarbij verbruiks- en uitlaatgaswaarden van een voertuig gemeten worden op een rollentestbank. Sinds 1 september 2017 wordt de WLTP geleidelijk ingevoerd ter vervanging van de testmethode NEDC. Dankzij de dynamische benadering ligt de WLTP duidelijk dichter bij het reële verbruik.

    De WLTP onderscheidt zich door beduidend krachtigere acceleraties en een wezenlijk dynamischer rijprofiel. De topsnelheid wordt verhoogd tot 131 km/u en de gemiddelde snelheid stijgt tot 47 km/u.

    De rijtijd wordt 10 minuten verlengd, het aandeel van op de rollen gesimuleerde snelwegritten wordt groter en stilstandtijden worden beperkt. Het rijtraject wordt verdubbeld tot 23 kilometer. De schakelmomenten worden vooraf berekend afhankelijk van het voertuig en de aandrijving.

    Alle opties die de voertuigdynamiek, de rolweerstand en de voertuigmassa beïnvloeden worden voortaan in aanmerking genomen bij de beoordeling. Het stroomverbruik van comfortfuncties leidt eveneens tot een verhoging van de CO2-waarde. Tijdens de eerste fase van de WLTP wordt geen rekening gehouden met het airconditioningsysteem.

    Met de WLTP zou een wereldwijd bindende standaard ingevoerd moeten worden. De EU-landen geven hierbij het voorbeeld. Dat helpt om het brandstofverbruik en de emissies van schadelijke stoffen van voertuigen van verschillende constructeurs met elkaar te vergelijken. Bovendien dragen deze standaarden ertoe bij dat overheden kunnen controleren dat aan de wettelijke grenswaarden voor uitlaatgassen – van koolwaterstof (HC) over koolstofmonoxide (CO) en stikstofoxide (NOx) tot de partikels – wordt voldaan.

   • Wat is WLTC?

    Wat is WLTC?

    De rijcycli van de WLTP heten WLTC – Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle. Voor verschillende voertuigtypes werden in de WLTP drie verschillende rijcycli ontwikkeld, die rekening houden met de vermogen/gewichtsverhouding van het voertuig. Het grootste deel van de in de EU ingeschreven personenwagens met een vermogen/gewichtsverhouding van meer dan 34 kW/t (46 pk/t) worden ingedeeld in WLTC-klasse 3.

    De testcycli voor voertuigen van klasse 3 bestaan uit vier onderdelen: Low, Medium, High en Extra High. Deze onderdelen simuleren de werking van het voertuig in en buiten de stad, op secundaire wegen en snelwegen.

   • Wat is NEDC?

    Wat is NEDC?

    De NEDC (New European Driving Cycle) is de testcyclus die op dit moment gebruikt wordt voor personenwagens. De eerste Europese rijcyclus werd in 1970 ingevoerd om klanten vergelijkbare en reproduceerbare waarden te bieden die gelden voor alle constructeurs. In 1992 werd deze cyclus uitgebreid buiten het stadsverkeer.

    De gemiddelde snelheid van de NEDC ligt met 34 km/u laag, net als de acceleraties en de maximumsnelheid van 120 km/u. De cyclussamenstelling past niet meer bij het huidige gemiddelde voertuiggebruik.

    Het energieverbruik van opties en comfortfuncties, zoals airconditioning, radio en zetelverwarming wordt bijvoorbeeld niet in aanmerking genomen bij de meting. Hierbij komen nog technologische parameters die afwijkingen bevorderen. De start/stop-technologie bijvoorbeeld heeft in de NEDC een relatief grote invloed, aangezien de NEDC een hoog aandeel aan stilstandtijden omvat.

    Bij voertuigen met een manuele versnellingsbak wordt bij het bepalen van de schakelmomenten geen rekening gehouden met specifieke parameters voor het voertuig. Dit kan in vergelijking met realistische rijsituaties tot grote afwijkingen in het verbruik leiden. Vanwege de voortdurende technische vooruitgang is de NEDC niet meer actueel en intussen achterhaald.

   • Wat is RDE?

    Wat is RDE?

    RDE staat voor Real Driving Emissions en is een wegtest voor het testen van schadelijke emissies. Ze beschrijven de uitstoot van voertuigen in realistische omstandigheden op de weg. Tot nu toe werden uitlaatgasmetingen voor de typegoedkeuring uitsluitend uitgevoerd op testbanken. Sinds maart 2016 moeten emissies binnen een bepaald kader ook in werkelijke gebruiksomstandigheden gemeten worden.

    Met een PEMS-toestel (Portable Emissions Measurement System) worden stikstofoxide- (NOx) en koolstofmonoxide-emissies (CO) gemeten. Later wordt ook de uitstoot van partikels gemeten. Hierbij bestaat geen vastgelegde cyclus. Er wordt gereden en gemeten in reëel dagelijks verkeer met respect voor de verkeersregels. De voertuigen worden tussen 90 en 120 minuten getest op openbare wegen, waarbij telkens een derde in de stad, buiten de stad en op de autosnelweg wordt afgelegd.

    Voor de stad wordt een gemiddelde snelheid van tussen 15 en 30 km/u voorzien, op de autosnelweg moet gereden worden met snelheden van 90 en minstens 110, maar niet meer dan 145 km/u. De buitentemperatuur moet tussen 0 en 30 °C liggen en de airconditioning is ingeschakeld. De testrit mag niet meer dan 700 meter boven de zeespiegel plaatsvinden en het hoogteverschil mag hoogstens 100 meter bedragen.

    Vanaf september 2017 moet voor de RDE wegtesten voldaan worden aan de Euro 6 grenswaarden voor schadelijke stoffen. Dit geldt in een eerste fase voor nieuwe types die gecertificeerd worden en vanaf 1 september 2017 en ten laatste vanaf 1 september 2019 voor alle types.

    RDE-resultaten opvragen

    De RDE-resultaten van de Mercedes-Benz voertuigen, die zowel door Mercedes-Benz als constructeur als door onafhankelijke door de staat goedgekeurde technische diensten verkregen werden, kunnen opgevraagd worden door de PEMS-testfamilie van het Mercedes-Benz voertuig in te geven via een contactformulier.

    Het bij het voertuig behorende PEMS-test-family-nummer vindt u op de homepage van de European Automobile Manufacturers Association (ACEA)

    .
   • WLTP vs. NEDC: Wat verandert er?

    WLTP vs. NEDC: Wat verandert er?

    In vergelijking met de NEDC duurt de WLTP-rijcyclus tien minuten langer en wordt de stilstandtijd beperkt tot 13 procent. De totale lengte van de cyclus bedraagt 23,5 kilometer, waardoor hij meer dan dubbel zo lang is als de NEDC, met 11 kilometer. Hij bevat hogere gemiddelde snelheden tot 131 km/u, grotere snelheidsschommelingen en beduidend strengere testvoorwaarden.

    Bovendien wordt niet meer enkel de basisvariant van een model getest, maar worden ook bijkomende uitrustingen en opties in aanmerking genomen. De schakelmomenten worden vooraf berekend afhankelijk van het voertuig en de aandrijving. Handgeschakelde voertuigen profiteren van deze individuele berekening ten opzichte van de vast opgelegde schakelmomenten in de NEDC.

   • Wat verandert er voor mij als klant?

    Wat verandert er voor mij als klant?

    De invoering van de WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) zorgt voor meer transparantie met betrekking tot het brandstofverbruik. Klanten profiteren van de WLTP, omdat hij een realistischere vergelijkingsmaatstaf voor de verbruiks- en emissiewaarden van verschillende voertuigmodellen biedt.

    In ieder geval zullen door de gewijzigde omstandigheden ook de CO2- en de verbruikswaarden veranderen: een technisch identiek voertuig laat in de WLTP hogere CO2- en verbruikswaarden optekenen dan in de NEDC (New European Driving Cycle). Dit komt onder meer doordat rekening wordt gehouden met opties en door de verscherpte omstandigheden van de nieuwe cyclus.

    Klanten zullen in de toekomst via de keuze van opties de CO2-waarde van hun voertuigmodel nauwkeuriger kunnen bepalen dan tot nog toe het geval was. Met het oog op duidelijkheid en optimale transparantie zal Mercedes-Benz de fases van de WLTP-test actief begeleiden en concessiehouders en klanten doelgericht informeren.

    Hierbij zal ook een nieuw type weergave horen, dat rekening houdt met de uitrusting: van het model met het laagste energieverbruik tot de versie met het hoogste energieverbruik. Numeriek strekt deze spreiding zich uit van "WLTP Low" (minimale opties) tot de "WLTP High" (maximale opties).