De WLTP.

Realistischere verbruikswaarden voor meer transparantie.

De belangrijkste vernieuwingen


WLTP – de nieuwe methode voor verbruiks- en uitlaatgastesten.

Vanaf 1 september 2017 wordt met de WLTP een nieuwe methode voor verbruiks- en uitlaatgastesten ingevoerd, die testresultaten zou moeten opleveren die het werkelijke voertuiggebruik dichter benaderen dan de huidige NEDC. Op basis van de nieuwe cyclus zullen de gemeten waarden in de regel hoger uitvallen.

De belangrijkste vernieuwingen


WLTP – de nieuwe methode voor verbruiks- en uitlaatgastesten.

Vanaf 1 september 2017 wordt met de WLTP een nieuwe methode voor verbruiks- en uitlaatgastesten ingevoerd, die testresultaten zou moeten opleveren die het werkelijke voertuiggebruik dichter benaderen dan de huidige NEDC. Op basis van de nieuwe cyclus zullen de gemeten waarden in de regel hoger uitvallen.

De WLTP levert exactere waarden op.

Op de foto is de S-Klasse Berline te zien op de testbank: in drie verschillende testcycli worden specifieke verbruikswaarden van het voertuig gemeten.

De WLTP levert exactere waarden op.

Klanten profiteren van de WLTP, omdat hij een realistischere vergelijkingsmaatstaf voor de verbruiks- en emissiewaarden van verschillende voertuigmodellen biedt.

Klanten profiteren van de WLTP, omdat hij een realistischere vergelijkingsmaatstaf voor de verbruiks- en emissiewaarden van verschillende voertuigmodellen biedt.

Aangezien in de WLTP rekening wordt gehouden met de individuele uitrusting van voertuigen, zijn de waarden exacter dan in de NEDC en bijna specifiek per voertuig. Daardoor zullen de WLTP-verbruikswaarden in de meeste gevallen hoger, maar realistischer uitvallen. Het dagelijks verbruik verandert niet. De constructeur- en module-overstijgende vergelijkbaarheid blijft bestaan. Mercedes-Benz is voorstander van deze nieuwe labotest (WLTP) en metingen op de weg (RDE).

Invoering van de WLTP


WLTP voor alle EU-landen.

Invoering van de WLTP


WLTP voor alle EU-landen.

De WLTP wordt verplicht voor alle lidstaten van de EU. Andere landen testen de invoering ervan op een later moment.

De WLTP verbruiks- en emissiecyclus geldt vanaf september 2017 voor nieuwe modellen die gecertificeerd worden en vanaf september 2018 voor alle voertuigen die voor het eerst ingeschreven worden. De WLTP wordt verplicht voor alle lidstaten van de EU. Andere landen testen de invoering ervan op een later moment. Vanaf september 2017 vervangt de WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) geleidelijk de NEDC (New European Driving Cycle) om de transparantie te vergroten.

  • Vanaf september 2017

   Vanaf september 2017

   Alle voertuigtypes (personenwagens) die op het vlak van uitstoot nieuw gecertificeerd moeten worden, worden getest volgens de WLTP. Parallel wordt voor deze voertuigen een NEDC-verbruikswaarde gemeten en als wettelijk vereiste vermelding opgegeven in verkoopdocumenten en alle andere publicaties.

   Voor nieuwe modellen wordt bovendien in het kader van een wegtest, de zogenaamde Real Driving Emission Test (RDE) getest dat de Euro 6-grenswaarden voor stikstofoxide en roetdeeltjes, rekening houdend met conformiteitsfactoren, niet overschreden worden.

  • Vanaf september 2018

   Vanaf september 2018

   Het volledige voertuiggamma is gecertificeerd volgens WLTP. De nieuwe WLTP-waarden worden voor elk voertuig individueel berekend en vermeld in de verkoopdocumenten en alle andere publicaties. Voor oudere modellen wordt het NEDC-verbruik vermeld.

   Parallel aan de WLTP wordt voor alle nieuw ingeschreven voertuigen bevestigd dat ze in het kader van een RDE-test de Euro 6-grenswaarden voor het aantal uitgestoten roetdeeltjes, rekening houdend met een conformiteitsfactor, niet overschrijden.

  • Vanaf september 2019

   Vanaf september 2019

   Voor alle nieuw ingeschreven voertuigen wordt in het kader van een RDE-test gecontroleerd of de Euro 6-grenswaarden voor stikstofoxiden, rekening houdend met een conformiteitsfactor, niet overschreden worden.

  • Eind 2020

   Eind 2020

   Tot eind 2020 worden voor alle voertuigen zowel WLTP- als NEDC-waarden gemeten. Deze waarden zijn vanaf de overeenkomstige voertuigcertificering parallel terug te vinden op de voertuigdocumenten. Vanaf 2021 zijn de gemeten WLTP-waarden de enige verbruiks- en emissiewaarden voor alle personenwagens. Deze omschakeling heeft geen impact op tweedehands auto's, die hun gecertificeerde NEDC-waarde behouden, voor zover de eerste inschrijving ervan voor 31 augustus 2017 ligt.

  FAQ


  Nog vragen?

  Hier vindt u het antwoord op uw vragen over het thema WLTP.

  FAQ


  Nog vragen?

  Hier vindt u het antwoord op uw vragen over het thema WLTP.

  Mercedes-Benz geeft antwoorden op uw vragen over het thema WLTP: wat verandert er en wat betekent dat voor u als klant?
   • Wat is WLTP?

    Wat is WLTP?

    De afkorting WLTP staat voor Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure en is een testcyclus waarbij de verbruiks- en emissiewaarden van een auto op een rollenbank worden gemeten. De WLTP wordt vanaf 1 september 2017 geleidelijk ingevoerd als vervanging van de NEDC-testcyclus. Vanwege het dynamisch karakter van de WLTP geeft deze nieuwe testcyclus een realistischer beeld dan de vorige procedure.

    De WLTP kenmerkt zich door duidelijk hogere acceleraties en een wezenlijk dynamischer rijprofiel. De topsnelheid is verhoogd naar 131 km/h, terwijl de gemiddelde snelheid 47 km/h bedraagt.

    De rijtijd wordt met tien minuten verlengd, en het aandeel van op een rollenbank gesimuleerde ritten op een snelweg wordt ook hoger. Tegelijkertijd worden de tijden dat de auto stilstaat korter. Het gereden traject wordt verdubbeld naar 23 kilometer. De schakeltijden van de auto en de aandrijflijn worden van tevoren berekend.

    Alle opties die invloed uitoefenen op de dynamiek, rolweerstand of massa van de auto, worden meegenomen in de metingen. Het stroomverbruik van comfortfuncties draagt eveneens bij aan de verhoging van de CO2-waarde. Tijdens de eerste fase van de WLTP-testcyclus wordt uitsluitend een uitzondering gemaakt voor de airconditioning.

    Met de WLTP moet wereldwijd een bindende standaard worden ingevoerd. De EU-landen lopen daarbij voorop. Het gaat er hierbij om het brandstofverbruik en de uitstoot van schadelijke stoffen van voertuigen van verschillende fabrikanten met elkaar te vergelijken. Daarnaast zorgt de standaard ervoor dat overheden kunnen toetsen of de uitstoot van koolwaterstof (HC), koolmonoxide (CO), stikstofoxide (NOx) en partikels binnen de wettelijke grenzen blijft.

   • Wat is WLTC?

    Wat is WLTC?

    De rijcycli van WLTP heten WLTC – Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle. Voor de verschillende voertuigtypen zijn in de WLTP drie rijcycli ontwikkeld, waarbij rekening wordt gehouden met de ratio van het voertuiggewicht en motorvermogen. Het overgrote deel van de in de EU toegelaten personenwagens met een ratio van het voertuiggewicht en motorvermogen van meer dan 34 kW/t (46 pk/t), worden ingedeeld in WLTC-klasse 3.

    De testcyclus voor voertuigen die in klasse 3 zijn ingedeeld, bestaat uit vier delen: Low, Medium, High, en Extra High. In deze delen wordt rijden in de stad, op provinciale wegen en snelwegen gesimuleerd.

   • Wat is NEDC?

    Wat is NEDC?

    NEDC (New European Driving Cycle) is de huidige testcyclus voor personenwagens. Deze eerste Europese testcyclus werd in 1970 van kracht, en had als doel om vergelijkbare en reproduceerbare waarden van auto's aan het publiek ter beschikking te stellen. In 1992 werd deze testcyclus uitgebreid met een rit in het stadsverkeer.

    De gemiddelde snelheid bij NEDC van 34 km/h per uur was laag, net zoals de acceleratie en de topsnelheid van 120 km/h. De wijze waarop de verschillende, gemiddelde trajecten waren opgedeeld in de samenstelling van deze testcyclus voldoet niet meer.

    Ook werd het energieverbruik van extra uitrustingen en comfortfuncties zoals de airconditioning, radio of stoelverwarming niet meegenomen in de metingen. Daarnaast is er een aantal technologische parameters dat afwijkingen veroorzaakt. De start-stoptechnologie oefent bijvoorbeeld in NEDC grote invloed uit, omdat er in deze testcyclus veelvuldig wordt stilgestaan.

    Bij modellen met een handgeschakelde versnellingsbak wordt geen rekening gehouden met specifieke parameters voor het betreffende model met betrekking tot de schakelpunten. In vergelijking met reële rijomstandigheden kan dit tot grote afwijkingen in het verbruik leiden. Vanwege de technologische vorderingen is de NEDC-testcyclus niet meer van deze tijd en achterhaald.

   • Wat is RDE?

    Wat is RDE?

    RDE staat voor Real Driving Emissions en is een straattest waarbij de uitstoot van schadelijke stoffen wordt gemeten. Hierbij worden onder reële omstandigheden emissies van voertuigen gemeten. Tot nu werden voor de typegoedkeuring uitlaatgassen uitsluitend op testbanken gemeten. Sinds maart 2016 kunnen emissies binnen een bepaald kader ook tijdens reële rijomstandigheden worden gemeten.

    Hierbij wordt de emissie van stikstofoxide (NOx) en koolstofmonoxide (CO) gemeten met behulp van PEMS-apparatuur (Portable Emissions Measurement System). De emissie van partikels wordt op een later tijdstip gemeten. Hierbij wordt geen gebruikgemaakt van een van tevoren vastgelegde cyclus, maar wordt gereden en gemeten in het dagelijks verkeer, conform de betreffende verkeersregelgeving. De betreffende voertuigen leggen in 90 tot 120 minuten op openbare wegen een traject af, dat steeds voor een derde plaatsvindt in stadsverkeer, op provinciale wegen en op snelwegen.

    Voor stadsverkeer wordt een gemiddelde snelheid aangehouden tussen 15 en 30 km/h, terwijl op de snelweg 90 km/h en minstens 110 km/h, maar niet sneller dan 145 km/h gereden mag worden. De buitentemperatuur bedraagt tussen de 0 en 30 °C, terwijl de airconditioning is ingeschakeld. De betreffende testrit mag maximaal 700 meter boven de zeespiegel worden uitgevoerd, met een maximaal hoogteverschil van 100 m.

    Vanaf september 2017 mag bij de RDE de uitstoot van schadelijke stoffen de door Euro 6 gestelde grenswaarden niet overschrijden. Dat geldt in eerste instantie voor typen die vanaf 1 september 2017 nieuw moeten worden gecertificeerd. Voor nieuwe typen is 1 september 2019 de uiterste datum.

    RDE-resultaten opvragen

    De RDE-resultaten van modellen van Mercedes-Benz, die zowel door Mercedes-Benz als fabrikant maar ook door onafhankelijke technische instanties kunnen zijn samengesteld, kunnen met behulp van een contactformulier worden opgevraagd, onder vermelding van de PEMS Test Family van het betreffende Mercedes-Benz model.

    Het PEMS Test Family-nummer is op de homepage van de European Automobile Manufacturers' Association (ACEA) te vinden.

   • WLTP vs. NEDC: wat verandert er?

    WLTP vs. NEDC: wat verandert er?

    In tegenstelling tot NEDC duurt een WLTP-rijcyclus tien minuten langer en wordt slechts 13 % van de tijd stilgestaan. De totale lengte van de cyclus bedraagt 23,5 kilometer, wat ruim dubbel de afstand van 11 kilometer van NEDC is. Er gelden bovendien hoger gemiddelde snelheden tot een topsnelheid van 131 km/h, er wordt harder opgetrokken en afgeremd, terwijl de voorschriften eveneens strenger zijn.

    Bovendien wordt niet langer alleen de standaarduitvoering van een model getest maar wordt er ook gebruikgemaakt van extra uitrustingen en opties. De schakeltijden van de auto en de aandrijflijn worden van tevoren berekend. Hiervan wordt vooral geprofiteerd door modellen die met een handgeschakelde versnellingsbak zijn uitgerust, omdat bij NEDC gebruikgemaakt werd van vaste schakelpunten.

   • Wat verandert er voor mij als klant?

    Wat verandert er voor mij als klant?

    De invoering van de WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) zorgt voor meer transparantie met betrekking tot het brandstofverbruik. Klanten profiteren van de WLTP omdat daarmee realistischer vergelijkingsmateriaal wordt geleverd voor de verbruiks- en emissiewaarden van verschillende automodellen.

    Desalniettemin gaan de CO2- en verbruikswaarden veranderen door de gewijzigde randvoorwaarden. Een model dat technisch identiek is, heeft hogere CO2- en verbruikswaarden dan in NEDC (New European Driving Cycle). Dat kan onder andere worden toegeschreven aan het gebruik van opties tijdens de test en de aangescherpte randvoorwaarden in de nieuwe cyclus.

    Klanten kunnen in de toekomst de CO2-waarden van hun model nauwkeuriger bepalen aan de hand van de leverbare accessoires. Om voor duidelijkheid en de hoogst mogelijke transparantie te zorgen, gaat Mercedes-Benz de fasen van de invoering van de WLTP actief begeleiden en worden zowel dealers als klanten gericht geïnformeerd.

    Daarbij wordt ook een nieuwe vorm aanduiding gehandhaafd voor modellen met de laagste tot de hoogste energiebehoefte. Numeriek wordt een schaal gehanteerd van 'WLTP Low' (minimale opties) tot 'WLTP High' (maximale opties).