Focus op efficiëntie.

Verbruik en emissies


Verbruik en emissies. Wat is dat?

Verbruik en emissies


Verbruik en emissies. Wat is dat?

Het verbruik en de emissies van de E-Klasse Berline variëren naargelang de uitrusting en de motor. De WLTP houdt rekening met deze verschillen.

Naargelang de afstelling van de verbrandingsmotor, de grootte en het gewicht van het voertuig en de rijstijl varieert de vereiste hoeveelheid brandstof. Hoe hoger het verbruik, hoe hoger de hoeveelheid uitgestoten koolstofdioxide. De CO2-emissies hangen rechtstreeks af van de hoeveelheid verbrande brandstof: hoe hoger het verbruik, hoe hoger de hoeveelheid uitgestoten koolstofdioxide. Tal van comfort- en veiligheidsfuncties hebben een rechtstreekse invloed op het brandstofverbruik.

Verbruikte hoeveelheid en zuiverheid van de verbranding.

Het bijna spiegelgladde oppervlak van het NANOSLIDE cilinderloopvlak beperkt de wrijving en doet op die manier het verbruik en de uitstoot dalen.

Verbruikte hoeveelheid en zuiverheid van de verbranding.

Naast de CO2-emissies zijn andere bestanddelen van de uitlaatgassen relevant. Dit betreft in het bijzonder de emissie van NOx (stikstofoxide) en roetdeeltjes, waarmee rekening wordt gehouden bij moderne diesel- en benzinemotoren met directe injectie. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de verbruikte hoeveelheid (CO2-uitstoot) en de zuiverheid van de verbranding (NOx, roetdeeltjes).

Voertuigontwikkeling


Voortdurend optimaliseren.

Van oudsher streeft Mercedes-Benz ernaar om het verbrandingsproces en andere processen in de motor te optimaliseren, om het verbruik en daardoor ook de CO2-emissies te beperken en de verbranding schoner te maken. Het gemiddelde verbruik van alle Mercedes-Benz modellen is bijvoorbeeld sinds 1995 bijna gehalveerd.

Voertuigontwikkeling


Voortdurend optimaliseren.

Van oudsher streeft Mercedes-Benz ernaar om het verbrandingsproces en andere processen in de motor te optimaliseren, om het verbruik en daardoor ook de CO2-emissies te beperken en de verbranding schoner te maken. Het gemiddelde verbruik van alle Mercedes-Benz modellen is bijvoorbeeld sinds 1995 bijna gehalveerd.

Ons streven: beperkte emissies en tegelijk een hoog vermogen.

Voertuigontwikkeling: op technisch vlak werkt Mercedes-Benz er voortdurend aan om voertuigen efficiënter en zuiniger te maken.

Ons streven: beperkte emissies en tegelijk een hoog vermogen.

Op technisch vlak werkt Mercedes-Benz er voortdurend aan om voertuigen efficiënter en zuiniger te maken. Bij de ontwikkeling wordt een veelheid van parameters in acht genomen om een voertuig zo zuinig mogelijk te ontwikkelen. Hierbij wordt echter steeds rekening gehouden met de typische hoge eisen van Mercedes-Benz op het gebied van veiligheid, design, productkwaliteit en prestaties.

Partikelfilters voor benzinemotoren.

Om de milieuvriendelijkheid verder te vergroten zet Mercedes-Benz uitgebreid in op partikelfilters, ook voor benzinevoertuigen.

Partikelfilters voor benzinemotoren.

Wat voor dieselmotoren intussen standaard is, bestaat ook voor benzinemotoren: de partikelfilter. Want om de milieuvriendelijkheid verder te vergroten zal Mercedes-Benz als eerste constructeur partikelfilters ook aanbieden op benzinevoertuigen.

ECO-uitrustingen


Brandstof besparen met ECO-uitrustingen.

Klanten zullen in de toekomst via de keuze van opties de CO2-waarde van hun voertuigmodel sterker kunnen beïnvloeden dan tot nog toe het geval was. Mercedes-Benz biedt hiervoor niet alleen een selectie van zuinige motoren, maar voorziet in de uitrustingslijst ook een aantal speciale features die de aerodynamica optimaliseren.

ECO-uitrustingen


Brandstof besparen met ECO-uitrustingen.

Klanten zullen in de toekomst via de keuze van opties de CO2-waarde van hun voertuigmodel sterker kunnen beïnvloeden dan tot nog toe het geval was. Mercedes-Benz biedt hiervoor niet alleen een selectie van zuinige motoren, maar voorziet in de uitrustingslijst ook een aantal speciale features die de aerodynamica optimaliseren.

  • AIRPANEL

   AIRPANEL

   Voor de E-Klasse en de C-Klasse met Exclusive Line is er de optie AIRPANEL. Wanneer weinig koeling vereist is, blijft het AIRPANEL gesloten. Met gesloten lamellen draagt het radiatorscherm bij tot een betere aerodynamica van het voertuig, doordat de lucht niet meer door de motorruimte kan stromen. Dat verlaagt de luchtweerstand, het brandstofverbruik en daardoor ook de CO2-uitstoot. Pas wanneer meer koeling nodig is, worden de lamellen geopend. Het systeem is van buiten uit zichtbaar en zorgt voor een interessant visueel effect.

  • AERO-wielen

   AERO-wielen

   Speciaal ontwikkelde AERO-wielen met een wrijvingsarm rolcomfort en een EU-"B"-label beperken het verbruik. In combinatie met AERO-velgen, die door een opvallend design en overwegend gesloten oppervlakken duidelijk dynamischer zijn, wordt het effect nog versterkt.

  Zuinig rijden


  Het besparingspotentieel benutten. Hulpbronnen sparen.

  Zuinig rijden


  Het besparingspotentieel benutten. Hulpbronnen sparen.

  Het individuele verbruik van de A-Klasse beperkt houden: een zuinige rijstijl bespaart brandstof en beperkt de CO2-emissies.

  Milieuvriendelijke rijstijl: beïnvloedende factoren.

  Zuiniger rijden: de geanimeerde ECO-weergave op het multifunctionele display van de CLA motiveert de bestuurder om efficiënter te rijden.

  Efficiëntere rijstijl: de ECO-weergave.