Hoe werkt dat precies? In de eerste plaats meet Mercedes-Benz op internationaal niveau de hoeveelheid energie die wordt geladen bij openbare laadpunten met behulp van onze laadservice Mercedes Me Charge en kopen voor dezelfde hoeveelheid energie Garanties van Oorsprong (GvO) in. Hierdoor wordt automatisch gewaarborgd dat de exacte hoeveelheid energie die u laadt, door hernieuwbare bronnen wordt opgewekt en wordt toegevoegd aan het energienet.

Voor onze Nederlandse klanten doet Mercedes-Benz Nederland daar nog een schepje bovenop. Wij zorgen er namelijk voor dat de hoeveelheid energie die benodigd is om 200.000 km* met de EQA te rijden, door hernieuwbare bronnen in Nederland wordt opgewekt en wordt toegevoegd aan het energienet. Hieraan liggen hoogwaardige garanties van oorsprong (GvO) van zonne- en windparken uit Nederland ten grondslag. Deze positieve bijdrage wordt daarmee geleverd aan ons lokale klimaat.

Op die manier garanderen wij dat uw overige laadsessies publiek, thuis of op uw werk eveneens groen zijn, ongeachte de laadservice die u hanteert, en bent u ervan verzekerd dat uw EQA voor minstens 200.000 kilometer geladen wordt met groene energie zonder dat u daar nog over na hoeft te denken. Zo versnellen we graag gezamenlijk met u de energietransitie van fossiele naar hernieuwbare bronnen!

* Gebaseerd op de verbruikswaarden gemeten volgens wettelijke voorschriften (Verordeningen (EU) 715/2007 en (EU) 2017/1153) in de laatst geldende versies. Het elektriciteitsverbruik werd bepaald op basis van VO 683/2008/EC en zijn gemeten volgens de WLTP-testmethodiek (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure).