Privacy statement

Daimler waardeert uw bezoek aan onze website en dankt u voor uw interesse in onze producten. Uw privacy is belangrijk voor ons en wij willen dat u zich ervan verzekerd voelt dat wij vertrouwelijk met uw gegevens omgaan wanneer u onze site bezoekt. De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens is voor ons van groot belang en we houden hiermee bij al onze activiteiten rekening. We verwerken persoonsgegevens die bij het bezoek aan onze website worden verzameld volgens de richtlijnen betreffende de gegevensbescherming van het land waarin de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke afdeling is gevestigd. Het beleid van Daimler AG aangaande gegevensbescherming is voor het overige gebaseerd op de voor ons geldende richtlijn aangaande gegevensbescherming.

Daimler privacy statement

Daimler websites kunnen links bevatten naar websites van andere aanbieders, waarvoor deze verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens niet geldt.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens.

Als u onze website bezoekt, slaan onze webservers standaard gegevens op met betrekking tot de gebruikte browser en het besturingssysteem, alsmede de website van waaruit u ons bezoekt en de datum en duur van het bezoek. Daarnaast wordt om veiligheidsredenen, bijvoorbeeld om aanvallen te herkennen, het door uw internetprovider toegewezen IP-adres gedurende zeven dagen opgeslagen. Met uitzondering van het IP-adres worden persoonsgegevens alleen opgeslagen wanneer u ons deze op eigen instigatie aangeeft, bijvoorbeeld bij een registratie, een enquête, een prijsvraag of voor het afsluiten van een contract.

Gebruik en verspreiding van persoonsgegevens.

Daimler gebruikt uw persoonlijke gegevens voor de technische administratie van de website, voor klantadministratie, voor productenquêtes en voor marketingdoeleinden.

Persoonlijke gegevens worden alleen in het kader van dwingende nationale wetsvoorschriften overgedragen aan overheidsinstellingen en instanties. Onze medewerkers, agenturen en dealers moeten zich houden aan onze geheimhoudingsovereenkomst.

Recht van verzet.

We gebruiken uw gegevens daarnaast graag om u over onze producten en diensten te informeren en eventueel uw mening hierover te vragen. Deelname aan dergelijke enquêtes is uiteraard vrijwillig. Indien u hieraan niet wilt meewerken, kunt u ons dit laten weten, zodat we uw gegevens kunnen blokkeren. Meer informatie kunt u vinden op de desbetreffende website.

Nieuwsbrief.

Op onze websites kunt u zich eventueel abonneren op newsletters. De gegevens die worden verstrekt bij de aanmelding voor een newsletter worden, voor zover u niet akkoord gaat met enig verder gebruik, alleen gebruikt om de newsletter toe te sturen. U kunt zich te allen tijde van een newsletter afmelden met behulp van de betreffende afmeldmogelijkheid in de newsletter.

Service voor 'single sign-on' van Daimler AG.

Met de service voor 'single sign-on' van Daimler AG kunt u zich in één keer aanmelden voor alle bij deze service aangesloten websites en toepassingen van Daimler en haar merken. Hier kunt u de gebruiksvoorwaarden van de centrale toegangsservice van Daimler AG raadplegen:

Gebruiksvoorwaarden van de centrale toegangsservice van Daimler AG

Social Plugins.

Daimler maakt gebruik van social plugins (hierna knoppen genoemd) van sociale netwerken als Facebook, Twitter en Google+. Wanneer u onze website bezoekt, zijn deze knoppen standaard gedeactiveerd, dat wil zeggen dat zonder uw toedoen geen gegevens naar de betreffende sociale netwerken worden gestuurd. Voordat u de knoppen kunt gebruiken, moet u deze met een klik activeren. De knop blijft geactiveerd totdat u deze weer uitschakelt of de cookies in uw browser verwijderd. Meer informatie over cookies vindt u in onze aanwijzingen met betrekking tot cookies.

Na activering wordt een directe verbinding met de server van het betreffende sociale netwerk opgebouwd. De knop wordt vervolgens direct door het sociale netwerk aan uw browser doorgegeven en door de browser in de website opgenomen. Nadat een knop is geactiveerd, kan het betreffende sociale netwerk al gegevens verzamelen, onafhankelijk van het feit of u daadwerkelijk op de knop klikt. Wanneer u bij een sociaal netwerk bent ingelogd, kan dit netwerk het bezoek aan deze website aan uw gebruikersaccount koppelen. Wanneer u vervolgens andere Daimler website bezoekt, kan het sociale netwerk dit niet koppelen totdat u ook daar de betreffende knop hebt geactiveerd. Wanneer u lid van een sociaal netwerk bent en niet wilt dat dit netwerk de gegevens die worden verzameld bij het bezoeken van deze website aan uw account aldaar koppelt, moet u bij het betreffende sociale netwerk uitloggen voordat u de knoppen activeert. We hebben er helaas geen invloed op welke gegevens de sociale netwerken met hun social plugins verzamelen. Voor meer informatie over het doel, de verzameling, de verwerking en het gebruik van uw gegevens door de betreffende sociale netwerken, hun privacy statement en het recht van verzet verwijzen we u naar hun voorwaarden met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Cookies.

Informatie over de door ons gebruikte cookies en het nut ervan vindt u in onze opmerkingen over cookies.

Analyse van gebruiksgegevens & op interesses gebaseerde informatie.

Om de wensen van de bezoekers en bijzonder populaire onderwerpen van ons internetaanbod te kunnen herkennen, maken we gebruik van Adobe Analytics-producten. Zo kunnen wij de content van onze websites gericht afstemmen op uw behoeften en dus ons aanbod voor u verbeteren.

Om op de Mercedes-Benz websites van Daimler AG, Mercedes-Benz Bank AG, Mercedes-Benz Accessories GmbH, alsook van erkende verkoop- en servicepartners (hierna gezamenlijk ‘Mercedes-Benz Websites’ genoemd) inhoud te kunnen aanbieden die optimaal is afgestemd op uw interesses en behoeften, maken wij verder gebruik van zogenaamde retargeting-technologieën. Hierbij wordt in cookies uw interesse voor onze producten en diensten opgeslagen. Deze cookies worden dan gelezen wanner u de Mercedes-Benz Websites bezoekt. Dit gebeurt anoniem, d.w.z. dat u niet kunt worden geïdentificeerd aan de hand van retargeting.

Wilt u liever niet dat Daimler gegevens over uw bezoek verzamelt, opslaat en analyseert, noch op Mercedes-Benz Websites geïnformeerd worden op basis van uwinteresses, kunt u dit in de toekomst op elk ogenblik weigeren (opt-out).

Om deze blokkering technisch om te zetten, beschikt uw browser over een opt-out cookie. Dit cookie dient uitsluitend om de blokkering te activeren. Let erop dat een opt-out cookie om technische redenen enkel kan worden gebruikt voor de browser van waaruit het werd geactiveerd. Wanneer u de cookies verwijdert of een andere browser of een ander eindapparaat gebruikt, moet u de opt-out opnieuw selecteren.

Klik hier om de opt-outcookie in te stellen.

Op gebruik gebaseerde informatie (targeting en retargeting).

Om onze onlinemarketing (bv. reclame via banners) op de websites van onze retargetingpartners (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick en Vivaki) gerichter te kunnen afstemmen op uw behoeften en interesses, gebruiken wij ook zogenaamde retargeting-technologieën. Hierbij wordt in cookies uw interesse voor onze producten en diensten opgeslagen. Deze cookies worden gelezen en gebruikt wanneer u andere websites, die samenwerken met onze retargetingpartners, bezoekt om u zo gericht mogelijk te kunnen informeren. Dit gebeurt anoniem, d.w.z. dat u niet kunt worden geïdentificeerd aan de hand van retargeting.

Wilt u liever niet dat Daimler en zijn retargetingpartners informatie over bezoek verzamelen, opslaan en analyseren, of de bannersafstemmen op uw interesses, kunt u dit in de toekomst op elk ogenblik weigeren (opt-out).

Om deze blokkering technisch om te zetten, beschikt uw browser over een opt-out cookie. Dit cookie dient uitsluitend om de blokkering te activeren. Let erop dat een opt-out cookie om technische redenen enkel kan worden gebruikt voor de browser van waaruit het werd geactiveerd. Wanneer u de cookies verwijdert of een andere browser of een ander eindapparaat gebruikt, moet u de opt-out opnieuw selecteren.

U kunt het gebruik van cookies door derdenaanbieders op de volgende website beheren en deactiveren:

http://www.youronlinechoices.com/be-nl/uw-advertentie-voorkeuren

Veiligheid.

Daimler past technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen toe om uw gegevens in ons beheer te beschermen tegen manipulatie, verlies, vervalsing en toegang door onbevoegde derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden conform de technologische ontwikkelingen voortdurend verbeterd.

Inzage en correctie.

U kunt Daimler of de desbetreffende vertegenwoordiging vragen welke gegevens over u in het bestand zijn opgenomen. Indien u als gebruiker geregistreerd bent, bieden wij u ook de mogelijkheid om de gegevens zelf te bekijken en indien nodig te verwijderen of te wijzigen. Mocht het zo zijn dat, ondanks onze inspanningen om juiste en actuele gegevens op te nemen, er toch verkeerde informatie opgeslagen zou zijn, zetten wij dat op uw verzoek weer recht.

Voor vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens kunt u contact opnemen met de persoon die binnen ons concern verantwoordelijk is voor de privacy van verstrekte persoonsgegevens. Deze persoon staat samen met zijn team ook ter beschikking bij verzoeken om inlichtingen, suggesties of klachten.

Verantwoordelijk binnen het concern voor privacybescherming is:

Herr Dr. Joachim Rieß
Daimler AG
HPC 0518
D-70546 Stuttgart
Duitsland