Vragen en antwoorden.

Algemene vragen.

Vragen en antwoorden.

Algemene vragen.

  De Mercedes me Adapter bestaat uit een stuk hardware en een stuk software. De hardware, de Mercedes me Adapter, wordt in de diagnosekoppeling ( "OBD2-bus") van het voertuig geplaatst en vervolgens via Bluetooth® aan de smartphone gekoppeld. Hiermee kan verschillende informatie uit het voertuig worden gelezen. Met de Mercedes me Adapter app kunnen op basis van de uitgelezen gegevens verschillende veiligheids-, service- en mobiliteitsfuncties worden gebruikt.

  De app is gratis in de App Store van Apple en in de Google Play Store verkrijgbaar.

  Het gebruik van de Mercedes me Adapter is gratis. Voor oproepen uit de app gelden de gebruikelijke voorwaarden voor oproepen naar vaste of mobiele lijnen. Naargelang uw mobiel abonnement kunnen er voor het downloaden en de gegevensoverdracht kosten ontstaan.

  Of uw voertuig compatibel is, kunt u controleren met de compatibiliteitscontrole.

  De Mercedes me Adapter is verkrijgbaar in de volgende landen:

  België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Zweden, Zwitserland, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Hongarije, het Verenigd Koninkrijk

  De voorwaarden voor het gebruik van de Mercedes me Adapter zijn:

  • Smartphone (iPhone of Android smartphone)
  • Een Mercedes-Benz voertuig uit een van de compatibele modellen
  • De Mercedes me Adapter app (gratis verkrijgbaar in de Apple App Store of bij Google Play)
  • Een Mercedes me gebruikersaccount (registratie op www.mercedes.me) met aanvaarding van gebruiksvoorwaarden
  • Mercedes me Adapter (exclusief verkrijgbaar bij uw Mercedes-Benz Partner)
  • Vrijgave van de Mercedes me Adapter diensten door de Mercedes-Benz Servicepartner na voorlegging van persoonlijk identiteitsbewijs en inschrijvingsbewijs.

  De volgende gegevens worden aar de systemen van Daimler AG doorgestuurd: voertuigidentificatienummer, kilometerstand, tankinhoud, resterende looptijd, resterende afstand, werkplaats- en servicecode, ontstekingsstatus, evt. versie regeleenheid. De verzending van de gegevens is noodzakelijk om u of uw medegebruikers te kunnen informeren over de actuele voertuigstatus en een gepaste onderhoudsofferte te kunnen opstellen. Daimler AG stelt geen bewegingsprofielen op aan de hand van de doorgestuurde gegevens. Locatiegegevens (indien beschikbaar) worden alleen doorgestuurd indien u bij een ongeval of pech contact opneemt met de klantendienst. Persoonlijke gegevens zoals ritten- of tanklijsten worden uitsluitend op uw smartphone opgeslagen en niet doorgestuurd naar de Daimler-systemen.

  De gegevens die de Mercedes me Adapter uit uw voertuig heeft gelezen of die u heeft opgeslagen worden niet gesynchroniseerd met het Mercedes me portaal. U kunt deze gegevens raadplegen in de Mercedes me Adapter app.

  Een Mercedes me Adapter kan in meerdere compatibele voertuigen worden gebruikt. De voorwaarde is wel dat het voertuig door uw Mercedes-Benz Partner is gekoppeld aan uw Mercedes me account. De ingebruikname moet nadat de adapter in een ander voertuig wordt gestoken opnieuw worden doorgevoerd.

  Ja, u kunt uw Mercedes me gebruikersaccount gebruiken voor de Mercedes me Adapter.

  Wij houden gegevensbescherming al bij het ontwerp van verbonden diensten voor ogen en onze systemen en diensten zijn zo ontwikkeld dat er maximaal rekening wordt gehouden met gegevensbescherming.

  De auto van de toekomst zal steeds meer een digitale begeleider worden, wat tegelijkertijd betekent dat hij niet alleen verkeersveilig en betrouwbaar moet zijn, maar ook dat de gegevens beveiligd moeten zijn.

  Daimler AG stelt geen bewegingsprofielen op bij Mercedes me diensten. Bij gegevensbescherming respecteren wij alle geldende wetten en ook de toegang door overheidsinstanties is alleen mogelijk binnen de wetgeving.

  Bovendien worden persoonsgegevens bij Daimler verwerkt via een ‘concernrichtlijn voor de bescherming van gegevens van klanten en partners’ die is gebaseerd op globaal aanvaardegrondprincipes en dienst doet als een uniforme en globaal geldige standaard voor gegevensbescherming.

  In het kader van de Mercedes me diensten worden persoonsgegevens geregistreerd, en worden ook persoonsgegevens gegenereerd. Dit gebeurt op basis van contractuele afspraken of een akkoord van de klant. De verzamelde gegevens worden versleuteld opgeslagen. Daarnaast kan de klant zijn Mercedes me Adapter diensten op elk ogenblik deactiveren.

  Wij passen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toe om de gegevens tegen manipulatie, verlies en beschadiging te beschermen, alsook om onbevoegde personen de toegang ertoe te ontzeggen. De beveiligingsmaatregelen worden in overeenstemming met de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.

  De Mercedes me Adapter is een door Daimler AG (onder andere bij crashtests en op elektromagnetische compatibiliteit) getest en vrijgegeven accessoire. In vergelijking met producten van concurrenten biedt hij de hoogste veiligheidsstandaard. Risico’s door schade aan het voertuig en garantieverlies door het gebruik van de adapter zijn daardoor uitgesloten.
  Met de Mercedes me Adapter is de integratie van vele modellen vanaf 2002 in de verbonden wereld van Mercedes me mogelijk. Met de Mercedes me Adapter is net dit nu ook mogelijk voor nog niet verbonden voertuigen.
  U ontvangt de Mercedes me Adapter exclusief bij uw Mercedes-Benz Servicepartner – de bijbehorende app is gratis verkrijgbaar via de Apple App Store en Google Play. Bovendien worden de functies en diensten van de adapter voortdurend uitgebreid en aan de wensen en behoeften van een moderne verbonden rijervaring aangepast.

Vragen over de Mercedes me Adapter app.

Vragen over de Mercedes me Adapter app.

  De app is gratis in de App Store van Apple en in Google Play verkrijgbaar.

  De app is voor de volgende smartphones verkrijgbaar:

  • Apple: iPhone 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus; besturingssysteem vanaf versie iOS 8.4
  • Android: besturingssysteem vanaf versie 4.4.2

  Smartphones met Root-toegang of Jailbreak worden om veiligheidsredenen niet ondersteund.

  Na installatie van de Mercedes me Adapter app kunt u al een paar beperkte functies gebruiken. Voor het gebruik van alle functies van de app moet u een adapter verwerven en deze in gebruik nemen. Neem hiervoor contact op met uw deelnemende Mercedes-Benz Partner.

  Bij elke beëindigde rit wordt een datapakket naar de systemen van Daimler AG verzonden. Het volume van dit datapakket is zeer beperkt. In totaal bedraagt dit max. enkele MB per maand.

  Controleer eerst of de Bluetooth®-pairing met de Mercedes me Adapter met succes is uitgevoerd en uw smartphone verbonden is met de Adapter MB-xxxx. Hiervoor moet de Bluetooth®-functie van uw smartphone geactiveerd zijn. De Mercedes me Adapter moet zich binnen het bereik bevinden. Bovendien is voor de ingebruikname een internetverbinding vereist. Ondervindt u echter toch nog problemen om de app te starten, neem dan contact op met de klantendienst.

  Wanneer de Mercedes me Adapter werd uitgetrokken is het noodzakelijk om de ingebruikname opnieuw uit te voeren. Hebt u de app gede-installeerd of gebruikt u de app nu op een andere smartphone, dan is het ook noodzakelijk om de ingebruikname opnieuw uit te voeren.

  Wanneer een of meerdere ritten niet kunnen worden samengevoegd, kan dat te wijten zijn aan leemtes tussen de ritten. Alleen wanneer de totale kilometerstand op het einde van een geregistreerde rit dezelfde is als de totale kilometerstand bij het begin van de volgende rit, kunnen beide ritten worden samengevoegd. Bovendien kunnen privéritten niet worden gecombineerd met professionele ritten.

  Neen, samengevoegde ritten kunnen niet opnieuw worden opgesplitst in aparte ritten.

  Het onder de functie ‘Mijn ritten’ exporteerbare CSV-bestand kan leemtes bevatten en is dus geen rechtsgeldig rittenboek. De tabel kan echter wel dienen als basis voor een rittenboek.

  Controleer eerst de appinstellingen. Hier kunt u instellen of en voor welke functies de app uw locatie mag bepalen. Voor de functies ‘Parkeren & zoeken’, ‘Tanken’ en ‘Mijn ritten’ moet locatieregistratie aangeschakeld zijn. Verder kan de locatiebepaling in de smartphone standaard of alleen voor deze app gedeactiveerd zijn.

  Een andere reden voor de ontbrekende gegevens: u bevond zich bij het begin of op het einde van een rit op een locatie waar geen locatiebepaling mogelijk is. Bijvoorbeeld in een ondergrondse garage.

  Er worden geen ritten geregistreerd wanneer het voertuig zonder ingestoken Mercedes me Adapter wordt verplaatst, of wanneer er geen verbinding met de smartphone is, bv. wanneer de Bluetooth®-functie werd uitgeschakeld. Zo kunnen leemtes ontstaan in de lijst van de geregistreerde ritten.

  Zodra de brandstofmeter van uw voertuig in het rood staat, kan de exacte tankinhoud niet meer worden gemeten. Daarom is het in dat geval nodig dat de getankte hoeveelheid manueel wordt ingegeven.

  Bij een manuele tankbeurt wordt de ingegeven locatie niet op de kaart weergegeven omdat in het locatieveld niet alleen adressen kunnen worden ingegeven. U kunt daar bijvoorbeeld ook ‘Onderweg naar het werk’ ingeven.

  De Mercedes me Adapter app is de enige app die compatibel is met de Mercedes me Adapter. De andere apps van Mercedes me betreffen reeds verbonden voertuigen en zijn niet compatibel met de adapter. De omvang van de apps is in principe dezelfde (bijvoorbeeld bij de weergave van voertuiggegevens of de functie om een geparkeerde wagen terug te vinden), maar in de Mercedes me Adapter app zijn ook de functies ‘Mijn ritten’ (automatische rittenlijst) en ‘Tanken’ (automatische tanklijst) inbegrepen. Enkele functies van andere apps van Mercedes me, zoals het openen/sluiten van de deuren via de app, zijn niet beschikbaar in de Mercedes me Adapter app. Het grote verschil tussen de Mercedes me Adapter en de verbonden Mercedes me connect voertuigen is dat de adapter via Bluetooth® met de smartphone communiceert en geen eigen simkaart gebruikt. Is de ontsteking van het voertuig uitgeschakeld, dan is de adapter niet actief en zijn dus geen diensten op afstand zoals het openen en sluiten van de deuren of het programmeren van de standverwarming mogelijk.

  In het buitenland kan de adapter onbeperkt in gebruik blijven op voorwaarde dat dataroaming geactiveerd is, d.w.z. dat wel de gebruikelijke kosten voor dataroaming kunnen ontstaan. De adapter kan echter ook zonder internetverbinding worden gebruikt. Hij kan hierbij wel beperkt bruikbaar zijn, bv. de gps-coördinaten kunnen niet in adresgegevens worden omgezet.

  Op iPhones verschijnt dit bericht telkens wanneer een Bluetooth-apparaat met de smartphone wil communiceren (handenvrij-inrichtingen vormen hierop een uitzondering). Is de app al geactiveerd op de telefoon (zowel op de voor- als op de achtergrond), dan brengt de adapter ook een verbinding tot stand wanneer dit bericht niet werd bevestigd. Werd de app echter voordien actief beëindigd (bv. door ‘wissen’) of werd de telefoon herstart, dan moet deze vraag worden bevestigd opdat de app zou kunnen worden opgeroepen en de communicatie met de adapter tot stand zou kunnen worden gebracht. Dit is vereist opdat de ritten regelmatig worden geregistreerd.

  Om voorkeuren te kunnen herkennen en de app verder te kunnen ontwikkelen, analyseren wij de gebruiksgegevens van de app (met Adobe Marketing Cloud). Zo kan de app gerichter worden afgestemd op de behoeften van de gebruiker en kunnen we ons aanbod verbeteren. Indien geen informatie over het gebruik van de app zou worden opgeslagen en geanalyseerd, dan kan deze functie op elk ogenblik worden gedeactiveerd en opnieuw geactiveerd worden onder Appinstellingen > Registeren van gebruiksgegevens.

Vragen over de Mercedes me Adapter.

Vragen over de Mercedes me Adapter.

Vragen over delen van de Mercedes me Adapter.

Vragen over delen van de Mercedes me Adapter.

  Als hoofdgebruiker van een voertuig met Mercedes me Adapter kunt u via gebruiksbeheer andere personen uitnodigen om medegebruiker te worden van dit voertuig. Ga hiervoor als volgt te werk:

  Ga naar het Mercedes me portaal, klik op 'Uw voertuigen' en selecteer het gewenste voertuig. Klik nu onder 'Mercedes me connect' op 'Medegebruiker beheren'. Via de functie 'Medegebruiker uitnodigen' kunt u door opgave van een e-mailadres een uitnodiging verzenden. Zowel u als de uitgenodigde persoon worden hierover dan geïnformeerd via mail. De uitgenodigde medegebruiker kan de uitnodiging aanvaarden door op de link in de mail te klikken.

  Nu moet de medegebruiker de adapter met zijn smartphone opnieuw in gebruik nemen; hiervoor moet de adapter worden uitgetrokken en opnieuw ingestoken. Vervolgens kan de adapter met de functie 'Nieuw voertuig toevoegen' in de Mercedes me Adapter app in gebruik worden genomen.

  Heeft de medegebruiker deze procedure gevolgd, dan kan hij de Mercedes me Adapter ook met uw voertuig gebruiken.

  Alleen de hoofdgebruiker kan medegebruikers uitnodigen.

  De hoofdgebruiker moet de medegebruiker uitnodigen. De uitgenodigde medegebruiker moet de uitnodiging aanvaarden via de link in de mail. De medegebruiker heeft ook een Mercedes me gebruikersaccount nodig en moet de Mercedes me Adapter app downloaden via de App Store of Google Play. Een Mercedes me Adapter per voertuig voor meerdere gebruikers volstaat.

  De medegebruiker moet de adapter ook in gebruik nemen. Hiervoor moet hij de Mercedes me Adapter uittrekken en opnieuw insteken om zijn smartphone te koppelen aan de adapter. Vervolgens kan het voertuig in de app onder ‘Nieuw voertuig toevoegen’ worden toegevoegd.

  De medegebruiker kan alle functies van de Mercedes me Adapter app gebruiken. Zijn persoonsgegevens (bv. rittenlijsten) worden uitsluitend opgeslagen op zijn smartphone en kunnen niet worden overgezet. Alleen de hoofdgebruiker ontvangt onderhoudsoffertes, en alleen de hoofdgebruiker kan medegebruikers uitnodigen en de dienst activeren of deactiveren.

  Op het einde van de rit worden de voertuigwaarden van de pagina ‘Mijn voertuig’ opgeslagen in het back-end en uitgewisseld tussen de gebruikers.

  De inhoud van ‘Parkeren & zoeken’, ‘Tanken’ en ‘Mijn ritten’ wordt niet gesynchroniseerd. In het bijzonder de geregistreerde locatiegegevens blijven slechts lokaal staan op de smartphone waarop ze werden geregistreerd.

Veiligheidsvoorschriften.

Veiligheidsvoorschriften.

  Bij de aansluiting van de Mercedes me Adapter op de diagnosekoppeling moet zeker worden nagegaan of

  • er geen functiebeperkingen van voertuigsystemen ontstaan,
  • starterbatterij zich niet kan ontladen,
  • er geen emissiegegevens gereset worden.

  De Mercedes me Adapter mag uitsluitend worden gebruikt in door Mercedes-Benz vrijgegeven voertuigen met de ondersteunde smartphones en besturingssystemen. (Welke dat zijn, vindt u onder 'Gebruiksvoorwaarden & beschikbaarheid van de diensten'.)

  De Mercedes me Adapter werd ontwikkeld voor permanent gebruik in de respectieve diagnosekoppeling en moet daar ingestoken blijven.

  Respecteer altijd de in uw land geldige wetgeving over het gebruik van smartphones in voertuigen tijdens het rijden.

  Aanpassingen of wijzigingen aan de Mercedes me Adapter beïnvloeden de productieveiligheid en kunnen gevolgen hebben voor uw voertuig. Opgelet: verwondingsgevaar!

  De Mercedes me Adapter nooit zelf openen. Nooit zelf herstellingen uitvoeren!

  De Mercedes me Adapter met de nodige voorzichtigheid behandelen. Hij kan worden beschadigd door schokken, slagen of een val van reeds beperkte hoogte.

  De Mercedes me Adapter uit de buurt van vocht en extreme hitte houden.

  De Mercedes me Adapter nooit in water of andere vloeistoffen onderdompelen. Reinig de Mercedes me Adapter alleen met een licht vochtige doek. In geen geval agressieve reinigingsmiddelen (azijn-/citroenreiniger, schuurmiddel, kalk- of nagellakverwijderaar, allesreiniger, neutrale reiniger, spiritus, oliehoudende natuurreinigers en vergelijkbare middelen), harde borstels, sponzen of vergelijkbare hulpmiddelen gebruiken om te reinigen.

  De Mercedes me Adapter en de accessoires uit de buurt van kinderen houden. Indien kleine onderdelen worden ingeslikt, onmiddellijk contact opnemen met een arts. Verwondingsgevaar of zelfs levensgevaar!

  Bij overmatige warmteontwikkeling van de smartphone controleren of hij nog correct functioneert. Bij aanhoudende problemen de app niet meer op uw smartphone gebruiken en contact opnemen met de fabrikant van de smartphone.

  De smartphone voor elke rit veilig opbergen of bevestigen. Hierbij controleren of bij een plotse vertraging (remmen) niet-vastgemaakte elementen zoals smartphones risico’s, lichamelijk letsel of schade voor de inzittenden of andere verkeersdeelnemers kunnen veroorzaken.

  Personen met hoorapparaten of andere apparaten met de vermelding BAHA® ('Bone Anchored Hearing Aid’) of met ‘gedeeltelijke oorimplantaten’ of ‘volledige oorimplantaten’ kunnen versterkte ruis ervaren. Neem contact op met uw hoorapparaatfabrikant om alternatieven te bespreken.

  Personen met medische hulpmiddelen, bv. pacemaker of defibrillator: bij gebruik van de Mercedes me Adapter bestaat een draadloze verbinding tussen uw smartphone en de adapter. De elektromagnetische straling kan de werking van medische hulpmiddelen beïnvloeden. Levensgevaar! Informeer voor gebruik van de Mercedes me Adapter bij uw artsof bij de fabrikant van het medische hulpmiddel naar de eventuele gevolgen van de straling van de Mercedes me Adapter.

  Tijdens tankbeurten geldt een strikt gsm-verbod. Er bestaat ontploffingsgevaar omdat door een vallende telefoon de batterij eruit zou kunnen springen en door vonken de benzinedampen kunnen ontsteken. In een tankstation is het verboden om de Mercedes me Adapter te verwijderen of in te steken.

  Geen software re-engineering, logging of decompiling en andere codemanipulatie uitvoeren aan de Mercedes me Adapter en de app. Verwondingsgevaar!

  Smartphones met Jailbreak (niet erkende verwijdering van gebruiksbeperkingen van de mobiele besturingssystemen van de smartphonefabrikant) worden niet ondersteund en zijn in principe uitgesloten van gebruik.

  Technische wijzigingen en vergissingen of afwijkingen voorbehouden!

Vrije en open source software.

Vrije en open source software.

  1. AES256 Byte-oriented AES-256 implementation. All lookup tables replaced with 'on the fly' calculations. Copyright © 2007-2011 Ilya O. Levin, http://www.literatecode.com Other contributors: Hal Finney Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies. THE SOFTWARE IS PROVIDED 'AS IS' AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
  2. Base64 Copyright © Trantor Standard Systems Inc., 2001 The MIT License Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the 'Software'), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED 'AS IS', WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
  3. CPU Test für PIC 33FJ128GP804 von Microchip Copyright © 2011 Microchip Technology Inc. and Microchip Technology (Barbados) II Inc. All rights reserved. Microchip Technology Inc. Software License Agreement MICROCHIP IS WILLING TO LICENSE THE ACCOMPANYING SOFTWARE AND DOCUMENTATION TO YOU ONLY ON THE CONDITION THAT YOU ACCEPT ALL OF THE FOLLOWING TERMS. TO ACCEPT THE TERMS OF THIS LICENSE, CLICK 'I ACCEPT' AND PROCEED WITH THE DOWNLOAD OR INSTALL. IF YOU DO NOT ACCEPT THESE LICENSE TERMS, CLICK 'I DO NOT ACCEPT,' AND DO NOT DOWNLOAD OR INSTALL THIS SOFTWARE. NON-EXCLUSIVE SOFTWARE LICENSE AGREEMENT This Non-exclusive Software License Agreement ('Agreement') is a contract between you, your heirs, successors and assigns ('Licensee') and Microchip Technology Incorporated, a Delaware corporation, with a principal place of business at 2355 W. Chandler Blvd., Chandler, AZ 85224-6199, and its subsidiary, Microchip Technology (Barbados) II Incorporated (collectively, 'Microchip') for the accompanying Microchip software including, but not limited to, '16-bit CPU Self-Test Library', and/or any PC programs, and any updates thereto (collectively, the 'Software'), and accompanying documentation, including images and any other graphic resources provided by Microchip ('Documentation').

  1. Definitions. As used in this Agreement, the following capitalized terms will have the meanings defined below:

  • a. 'Microchip Products' means Microchip digital signal controllers.
  • B: 'Licensee Products' means Licensee products that use or incorporate Microchip Products.
  • C: 'Object Code' means the Software computer programming code that is in binary form (including related documentation, if any), and error corrections, improvements, modifications, and updates.
  • D 'Object Code' means the Software computer programming code that is in binary form (including related documentation, if any), and error corrections, improvements, modifications, and updates.
  • E 'Third Party' means Licensee’s agents, representatives, consultants, clients, customers, or contract manufacturers.
  • F 'Licensee Products' means Licensee products that use or incorporate Microchip Products.

  2. Software License Grant. Subject to the terms of this Agreement, Microchip grants strictly to Licensee a non-exclusive, non-transferable, worldwide license to: a. use the Software in connection with Licensee Products and/or Third Party Products; b. if Source Code is provided, modify the Software, provided that no Open Source Components (defined in Section 5 below) are incorporated into such Software in such a way that would affect Microchip’s right to distribute the Software with the limitations set forth herein and provided that Licensee clearly notifies Third Parties regarding such modifications; c. distribute the Software to Third Parties for use in Third Party Products, so long as such Third Party agrees to be bound by this Agreement (in writing or by 'click to accept') and this Agreement accompanies such distribution; and d. sublicense to a Third Party to use the Software, so long as such Third Party agrees to be bound by this Agreement (in writing or by 'click to accept').

  2. Software License Grant. Microchip grants strictly to Licensee a non-exclusive, non-transferable, worldwide license to use the Documentation in support of Licensee's authorized use of the Software

  4. Third Party Requirements. Licensee acknowledges that it is Licensee’s responsibility to comply with any third party license terms or requirements applicable to the use of such third party software, specifications, systems, or tools. Microchip is not responsible and will not be held responsible in any manner for Licensee’s failure to comply with such applicable terms or requirements.

  5. Open Source Components. Notwithstanding the license grant in Section 1 above, Licensee further acknowledges that certain components of the Software may be covered by so-called 'open source' software licenses ('Open Source Components'). Open Source Components means any software licenses approved as open source licenses by the Open Source Initiative or any substantially similar licenses, including without limitation any license that, as a condition of distribution of the software licensed under such license, requires that the distributor make the software available in source code format. To the extent required by the licenses covering Open Source Components, the terms of such license will apply in lieu of the terms of this Agreement. To the extent the terms of the licenses applicable to Open Source Components prohibit any of the restrictions in this Agreement with respect to such Open Source Components, such restrictions will not apply to such Open Source Component.

  6. Licensee Obligations. Licensee will not: (i) engage in unauthorized use, modification, disclosure or distribution of Software or Documentation, or its derivatives; (ii) use all or any portion of the Software, Documentation, or its derivatives except in conjunction with Microchip Products or Third Party Products; or (iii) reverse engineer (by disassembly, decompilation or otherwise) Software or any portion thereof. Licensee may not remove or alter any Microchip copyright or other proprietary rights notice posted in any portion of the Software or Documentation. Licensee will defend, indemnify and hold Microchip and its subsidiaries harmless from and against any and all claims, costs, damages, expenses (including reasonable attorney's fees), liabilities, and losses, including without limitation product liability claims, directly or indirectly arising from or related to the use, modification, disclosure or distribution of the Software, Documentation, or any intellectual property rights related thereto; (ii) the use, sale and distribution of Licensee Products or Third Party Products; and (iii) breach of this Agreement.

  7. Confidentiality. Licensee agrees that the Software (including but not limited to the Source Code, Object Code and library files) and its derivatives, Documentation and underlying inventions, algorithms, know-how and ideas relating to the Software and the Documentation are proprietary information belonging to Microchip and its licensors ('Proprietary Information'). Except as expressly and unambiguously allowed herein, Licensee will hold in confidence and not use or disclose any Proprietary Information and will similarly bind its employees and Third Party(ies) in writing. Proprietary Information will not include information that: (i) is in or enters the public domain without breach of this Agreement and through no fault of the receiving party; (ii) the receiving party was legally in possession of prior to receiving it; (iii) the receiving party can demonstrate was developed by the receiving party independently and without use of or reference to the disclosing party's Proprietary Information; or (iv) the receiving party receives from a third party without restriction on disclosure. If Licensee is required to disclose Proprietary Information by law, court order, or government agency, License will give Microchip prompt notice of such requirement in order to allow Microchip to object or limit such disclosure. Licensee agrees that the provisions of this Agreement regarding unauthorized use and nondisclosure of the Software, Documentation and related Proprietary Rights are necessary to protect the legitimate business interests of Microchip and its licensors and that monetary damage alone cannot adequately compensate Microchip or its licensors if such provisions are violated. Licensee, therefore, agrees that if Microchip alleges that Licensee or Third Party has breached or violated such provision then Microchip will have the right to injunctive relief, without the requirement for the posting of a bond, in addition to all other remedies at law or in equity.

  8. Ownership of Proprietary Rights. Microchip and its licensors retain all right, title and interest in and to the Software and Documentation including, but not limited to all patent, copyright, trade secret and other intellectual property rights in the Software, Documentation, and underlying technology and all copies and derivative works thereof (by whomever produced). Licensee and Third Party use of such modifications and derivatives is limited to the license rights described in Sections this Agreement.

  9. Termination of Agreement. Without prejudice to any other rights, this Agreement terminates immediately, without notice by Microchip, upon a failure by Licensee or Third Party to comply with any provision of this Agreement. Upon termination, Licensee and Third Party will immediately stop using the Software, Documentation, and derivatives thereof, and immediately destroy all such copies.

  10. Warranty Disclaimers. THE SOFTWARE AND DOCUMENTATION ARE PROVIDED 'AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY, TITLE, NON-INFRINGEMENT AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. MICROCHIP AND ITS LICENSORS ASSUME NO RESPONSIBILITY FOR THE ACCURACY, RELIABILITY OR APPLICATION OF THE SOFTWARE OR DOCUMENTATION. MICROCHIP AND ITS LICENSORS DO NOT WARRANT THAT THE SOFTWARE WILL MEET REQUIREMENTS OF LICENSEE OR THIRD PARTY, BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE. MICROCHIP AND ITS LICENSORS HAVE NO OBLIGATION TO CORRECT ANY DEFECTS IN THE SOFTWARE.

  11. Limited Liability. IN NO EVENT WILL MICROCHIP OR ITS LICENSORS BE LIABLE OR OBLIGATED UNDER ANY LEGAL OR EQUITABLE THEORY FOR ANY DIRECT OR INDIRECT DAMAGES OR EXPENSES INCLUDING BUT NOT LIMITED TO INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, LOST PROFITS OR LOST DATA, COST OF PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS, TECHNOLOGY, SERVICES, OR ANY CLAIMS BY THIRD PARTIES (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY DEFENSE THEREOF), OR OTHER SIMILAR COSTS. The aggregate and cumulative liability of Microchip and its licensors for damages hereunder will in no event exceed $1000 or the amount Licensee paid Microchip for the Software and Documentation, whichever is greater. Licensee acknowledges that the foregoing limitations are reasonable and an essential part of this Agreement.

  12. General. THIS AGREEMENT WILL BE GOVERNED BY AND CONSTRUED UNDER THE LAWS OF THE STATE OF ARIZONA AND THE UNITED STATES WITHOUT REGARD TO CONFLICTS OF LAWS PROVISIONS. Licensee agrees that any disputes arising out of or related to this Agreement, Software or Documentation will be brought in the courts of the State of Arizona. This Agreement will constitute the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof. It will not be modified except by a written agreement signed by an authorized representative of the Microchip. If any provision of this Agreement will be held by a court of competent jurisdiction to be illegal, invalid or unenforceable, that provision will be limited or eliminated to the minimum extent necessary so that this Agreement will otherwise remain in full force and effect and enforceable. No waiver of any breach of any provision of this Agreement will constitute a waiver of any prior, concurrent or subsequent breach of the same or any other provisions hereof, and no waiver will be effective unless made in writing and signed by an authorized representative of the waiving party. Licensee agrees to comply with all export laws and restrictions and regulations of the Department of Commerce or other United States or foreign agency or authority. The indemnities, obligations of confidentiality, and limitations on liability described herein, and any right of action for breach of this Agreement prior to termination, will survive any termination of this Agreement. Any prohibited assignment will be null and void. Use, duplication or disclosure by the United States Government is subject to restrictions set forth in subparagraphs (a) through (d) of the Commercial Computer-Restricted Rights clause of FAR 52.227-19 when applicable, or in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.227-7013, and in similar clauses in the NASA FAR Supplement. Contractor/manufacturer is Microchip Technology Inc., 2355 W. Chandler Blvd., Chandler, AZ 85224-6199. If Licensee has any questions about this Agreement, please write to Microchip Technology Inc., 2355 W. Chandler Blvd., Chandler, AZ 85224-6199 USA. ATTN: Marketing. Copyright (c) 2011 Microchip Technology Inc. and Microchip Technology (Barbados) II Inc. All rights reserved. License Rev. No. 04-091511 License Rev. No. 01-101111

  4. CRC-16 Georges Menie Copyright © 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved. (http://www.menie.org/georges/embedded/) BSD License
  5. SHA-2 Copyright © 2000-2001, Aaron D. (http://www.menie.org/georges/embedded/) BSD License
  5. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the organization. 4. Neither the name of the organization nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THE SOFTWARE IS PROVIDED 'AS IS', WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.