Doelgericht bergen – levens redden

Die leidraden voor hulp- en takeldiensten maken deel uit van de geïntegreerde veiligheidsfilosofie van Mercedes-Benz:
Om de klanten de hoogst mogelijke bescherming te garanderen, houden de ingenieurs bij Mercedes-Benz rekening met alle aspecten van de veiligheid - van het voorkomen van gevaar tot een optimale hulpverlening na een ongeval.

Wanneer de hulp- en takeldiensten op de plaats van een ongeval aankomen, moeten ze efficiënt kunnen werken. Daarom beschouwen we het als onze plicht om doelgerichte informatie over de voertuigen en hun veiligheidssystemen ter beschikking te stellen.

Onze leidraden voor hulp- en takeldiensten bieden u meer informatie.